INSPECTA LATVIA

Uzņēmuma vadītājs
Jeļena Pēkale
Strādājošo skaits
99
Apgrozījums EUR 2018. gadā
3786993
Apgrozījums EUR 2017. gadā
3751732
Apgrozījums EUR 2016. gadā
3157300
Uzņēmuma darbības raksturojums, galvenie produkcijas veidi
Nesagraujošā un sagraujošā testēšana, aprīkojuma un īpašumu inspicēšana, produktu (t.sk. tērauda konstrukciju, būvmateriālu, spiedieniekārtu, liftu), personāla (t.sk. defektoskopistu, metinātāju, lodētāju, elektriķu) un vadības sistēmu (t.sk. EN ISO 9001, EN ISO 3834, ISO 14001, OHSAS 18001) sertificēšana, darba aizsardzības pakalpojumi, tehniskās ekspertīzes, konsultācijas, apmācība.
Interesē sadarbība, pasūtījumi sekojošās jomās
Darbības profils

Valodu prasmes saziņai

 • Latviešu
 • Angļu
 • Krievu
 • Somu

Galvenie tirgi

 • Baltijas valstis
 • Ziemeļvalstis

Sertifikāti

 • ISO 17025
 • EN 45011
 • EN 17020
 • EN 17021
 • EN 17024

Uzņēmumā esošās tehnoloģijas

 • Pārbaudes
 • Betona konstrukciju izpēte
 • Digitālā radiogrāfija
 • Metāla ķīmiskā sastāva pārbaudes
 • Metāla mehānisko īpašību pārbaudes
 • Nesagraujošās pārbaudes
 • Rūpnieciskā endoskopija
 • Termogrāfija

Darbības veids pēc NACE klasifikatora

 • 71 Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi; tehniskā pārbaude un analīze
 • 71.2 Tehniskā pārbaude un analīze