INSPECTA LATVIA

 • Juridiskais statuss A/S
 • Reģistrācijas numurs 40003130421
 • Adrese Skanstes iela 54A, Rīga, LV-1013
 • Telefons +371 67607900
 • Centrālā e-pasta adrese latvia@kiwa.com
 • Mājas lapas adrese
Uzņēmuma vadītājs
Oļegs Poluhins
Uzņēmuma vadītāja publiskais telefona numurs
+371 29249296
Uzņēmuma vadītāja publiskā e-pasta adrese
olegs.poluhins@kiwa.com
Kontaktpersona (Sadarbības piedāvājumiem, pasūtījumiem)
Oļegs Poluhins
Kontaktpersonas ieņemamais amats
Valdes priekšsēdētājs
Kontakpersonas telefona numurs
+371 29249296
Kontaktpersonas e-pasta adrese
olegs.poluhins@kiwa.com
Strādājošo skaits
112
Apgrozījums EUR 2023. gadā
5 080 690
Apgrozījums EUR 2022. gadā
5 011 258
Apgrozījums EUR 2021. gadā
4 409 275
Dibināšanas gads
1993
Uzņēmuma darbības raksturojums, galvenie produkcijas veidi
Nesagraujošā un sagraujošā testēšana, diagnostikas darbi, bīstamo iekārtu, aprīkojuma un īpašumu inspicēšana, elektrības kvalitātes un elektriskie mērījumi, energoaudits un energoefektivitātes mērījumi, produktu (t.sk. tērauda konstrukciju, būvmateriālu, spiedieniekārtu, liftu) sertificēšana, WPQR apstiprināšana, personāla (t.sk. defektoskopistu, metinātāju, lodētāju, elektriķu) un vadības sistēmu (t.sk. EN ISO 9001, EN ISO 3834, ISO 14001, EN ISO 45001; EN ISO 50001) sertificēšana, SEG emisiju verifikācija, EPD, darba aizsardzības un ugunsdrošības pakalpojumi, tehniskās ekspertīzes, risku novērtējums, konsultācijas, apmācība
Interesē sadarbība, pasūtījumi sekojošās jomās
Darbības profils
Citas, tabulā neminētas uzņēmumā esošas tehnoloģijas
Virsmas un virsmas pārklājuma kvalitātes novērtēšana, FROSIO, Grunts testēšana, Akustiskā emisija, TOFD, Phased Array, GWUT, MFL
Citi, iepriekš neminēti, sertifikāti
ISO 14065

Rajons

 • Rīga

Valodu prasmes saziņai

 • Latviešu
 • Angļu
 • Krievu
 • Vācu

Galvenie tirgi

 • Latvija
 • Baltijas valstis
 • Centrāleiropa
 • Ziemeļvalstis

Uzņēmumā esošās tehnoloģijas

 • Griešana
 • Griešana ar šķērēm
 • Zāģēšana
 • Mehāniskā apstrāde
 • CNC frēzēšana
 • Frēzēšana
 • Plakanslīpēšana
 • Virpošana
 • Pārbaudes
 • Betona konstrukciju izpēte
 • Digitālā radiogrāfija
 • Metāla ķīmiskā sastāva pārbaudes
 • Metāla mehānisko īpašību pārbaudes
 • Nesagraujošās pārbaudes (NDT)
 • Rūpnieciskā endoskopija
 • Sagraujošās pārbaudes (DT)
 • Termogrāfija

Sertifikāti

 • ISO 17025
 • ISO 17020
 • ISO 17021
 • ISO 17024
 • ISO 17065

Darbības veids pēc NACE klasifikatora

 • 71 Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi; tehniskā pārbaude un analīze
 • 71.2 Tehniskā pārbaude un analīze

Reklāma