CUTCENTRE

 • Reģistrācijas numurs 40103490129
 • Adrese Katlakalna iela 9, Rīga, LV-1073
 • Telefons +371 67139051
 • Centrālā e-pasta adrese
Kontaktpersona (Sadarbības piedāvājumiem, pasūtījumiem)
Imants Silde
Kontaktpersonas ieņemamais amats
Ražošanas inženieris
Kontakpersonas telefona numurs
+371 29158357
Kontaktpersonas e-pasta adrese
i.silde@elmemetall.lv
Strādājošo skaits
32
Apgrozījums EUR 2018. gadā
1 779 000
Apgrozījums EUR 2017. gadā
1763237
Apgrozījums EUR 2016. gadā
2148000
Uzņēmuma darbības raksturojums, galvenie produkcijas veidi
CUTCENTRE spēs apstrādāt sekojoša veida metāla izstrādājumus, izmantojot (lentzāģi, 3D griešanu, urbšanu, vītņu griešana, locīšana-koriģēšana, attīrīšana un krāsošana): - Dubult „T” profila sijas ar gabarīta izmēriem augstumā līdz 1000 mm un garumā līdz 18 m; - Taisnstūra vai kvadrātveida caurules izmēros 500x1000 mm, garumā līdz 12 m, - Leņķdzelzs līdz šķērsgriezumam 500x1000 mm un garumā līdz 12 m; - Apaļās caurules līdz diametram 600 mm ar garumu līdz 12 m; - Lokšņu sagataves 6 – 60 mm biezumā ar izmēru 2000x6000 mm .
Interesē sadarbība, pasūtījumi sekojošās jomās
atbilstoši profilam

Valodu prasmes saziņai

 • Latviešu
 • Angļu
 • Krievu

Galvenie tirgi

 • Zviedrija
 • Somija
 • Lietuva
 • Igaunija
 • Krievija

Sertifikāti

 • ISO 9001
 • EN 1090-1

Uzņēmumā esošās tehnoloģijas

 • Griešana
 • CNC deggāzgriešana
 • CNC griešana ar plazmu
 • Zāģēšana
 • Plastiskā deformācija
 • Cauruļu locīšana
 • Virsmas apstrāde
 • Skrošu strūkla
 • Slapjā krāsošana

Darbības veids pēc NACE klasifikatora

 • 25 Gatavo metālizstrādājumu ražošana
 • 25.1 Metāla konstrukciju ražošana