OLAINES MEHĀNIKAS UN TEHNOLOĢIJAS KOLEDŽA

Sagatavotie speciālisti

Profesionālās vidējās izglītības programma INŽENIERMEHĀNIKA, kvalifikācija - ķīmiskās un bioķīmiskās rūpniecības iekārtu mehāniķis.