RTU OLAINES TEHNOLOĢIJU KOLEDŽA

Juridiskais statuss

Valsts iestāde

Reģistrācijas Nr.

95

Dibināšanas gads

1964

Kontaktpersona (Sadarbības piedāvājumiem)

Juris Gerasimovs

Kontaktpersonas amats

Direktors

Sagatavotie speciālisti

Profesionālās vidējās izglītības programma "INŽENIERMEHĀNIKA", kvalifikācija - ķīmiskās un bioķīmiskās rūpniecības iekārtu mehāniķis.