BIM FORUMS 2022

BIM FORUMS 2022

Būvniecības nozarei Latvijā nepieciešami jauninājumi, kas būtu jūtami visos būvniecības procesos. lgtermiņa ieguvēji būtu visas iesaistītās puses. Lai to veicinātu, 25. novembrī norisinājās būvniecības digitalizēšanai veltīta konference BIM FORUMS 2022, kur klātienē pulcējās nozares vadošie eksperti, daloties savā pieredzē Būves Informācijas Modelēšanas (BIM) prasību noteikšanā un to izpildē.

BIM sniedz plašas iespējas būvniecības dzīves cikla produktivitātes un kvalitātes celšanai, un BIM FORUMA mērķis bija pieredzes apmaiņa starp BIM prasību izstrādātājiem (pasūtītājiem) un BIM prasību izpildītājiem. Tā bija ļoti vērtīga pieredze, jo BIM pasūtījumu skaits ir audzis, augot arī BIM pakalpojumu sniedzēju skaitam.

Foruma laikā savā pieredzē dalījās speciālisti no Rail Baltica kopuzņēmuma AS “RB Rail”, SIA “Latvijas Standarts”, VAS “Valsts nekustamie īpašumi”, PS “B.S.L. Infra”, SIA “YIT Latvija”, SIA “Merks”, SIA “Būvdizains” un SIA “Baltic BIM Managment”. Pasākuma izskaņā Ekonomikas ministrijas pārstāvis sniedza pārskatu par paveiktajām un ieplānotajām aktivitātēm, saistībā ar Latvijas BIM ceļa karti un iezīmēja provizorisko formulējumu tām būvēm, kam BIM pielietošana tiks noteikta kā obligāta jau sākot ar 2025. gadu.

Foruma apmeklētāji atzina, ka ir guvuši lielāku izpratni par BIM procesa izmantošanas nozīmi, ieguvumiem no BIM pielietošanas, kā arī par kopējo situāciju un BIM prasībām Latvijas būvniecības tirgū.

Ņemot vērā to, ka dalība šajā pasākumā bija ar ielūgumiem un vietu skaits bija ierobežots, pasākuma prezentācijas un paneļdiskusijas tika ierakstītas, ļaujot jebkuram nozares dalībniekam iepazīties ar digitālās būvniecības ekspertu prezentācijām un paneļdiskusijām.

Ieraksti pieejami YouTube kanālā https://ej.uz/bim_forums_2022_video,
kā arī audioformātā Spotify: https://ej.uz/bim_forums_2022_spotify,
lai katrs var izvēlēties sev ērtāko veidu, kā iepazīties ar BIM FORUMĀ runāto un apspriesto.


Atgriezties uz sarakstu