AIROK

Uzņēmuma vadītājs
Aivars Kalva
Uzņēmuma vadītāja publiskais telefona numurs
+371 29993548
Kontaktpersona (Sadarbības piedāvājumiem, pasūtījumiem)
Andris Arhinovičs
Kontaktpersonas ieņemamais amats
Tirdzniecības vadītājs
Strādājošo skaits
7
Apgrozījums EUR 2017. gadā
596823
Apgrozījums EUR 2016. gadā
486245
Uzņēmuma darbības raksturojums, galvenie produkcijas veidi
Rūpniecisko gāzu ražošana, tirdzniecība
Interesē sadarbība, pasūtījumi sekojošās jomās
Sadarbību

Valodu prasmes saziņai

  • Latviešu
  • Angļu
  • Krievu
  • Igauņu

Galvenie tirgi

  • Latvija
  • Igaunija