AIROK

Uzņēmuma vadītājs
Aivars Kalva
Uzņēmuma vadītāja publiskais telefona numurs
+371 29993548
Kontaktpersona (Sadarbības piedāvājumiem, pasūtījumiem)
Andris Arhinovičs
Kontaktpersonas ieņemamais amats
Tirdzniecības vadītājs
Strādājošo skaits
7
Apgrozījums EUR 2018. gadā
730 000
Apgrozījums EUR 2017. gadā
596823
Apgrozījums EUR 2016. gadā
486245
Uzņēmuma darbības raksturojums, galvenie produkcijas veidi
Rūpniecisko gāzu ražošana, tirdzniecība
Interesē sadarbība, pasūtījumi sekojošās jomās
Sadarbību

Valodu prasmes saziņai

  • Latviešu
  • Angļu
  • Krievu
  • Igauņu

Galvenie tirgi

  • Latvija
  • Igaunija