RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE Mašīnzinību, transporta un Aeronautikas fakultāte

Juridiskais statuss

Valsts iestāde

Reģistrācijas Nr.

1

Dibināšanas gads

1864

Kontaktpersona (Sadarbības piedāvājumiem)

Ēriks Geriņš

Kontaktpersonas amats

Dekāns

Sagatavotie speciālisti

Sagatvo bakalaurus un maģistrus pēc profesionālā bakalaura un maģistra studijām programmās: Mašīnu un aparātu būvniecība (tikai bakalaura studijas), Mehatronika (tikai bakalaura studijas), Medicīnas inženierija un fizika, Visaptverošā kvalitātes vadība, Siltumenerģētika un siltumtehnika, Automobīļu transports, Transporta sistēmu inženierija, Dzelzceļa transports, Aviācijas transports, Akadēmiskā bakalaura un maģistra studiju programmas, Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve, Ražošanas tehnoloģija (tikai maģistra studijas).