RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE Transporta un mašīnzinību fakultāte

Sagatavotie speciālisti

Sagatvo bakalaurus un maģistrus pēc profesionālā bakalaura un maģistra studijām programmās: Mašīnu un aparātu būvniecība (tikai bakalaura studijas), Mehatronika (tikai bakalaura studijas), Medicīnas inženierija un fizika, Visaptverošā kvalitātes vadība, Siltumenerģētika un siltumtehnika, Automobīļu transports, Transporta sistēmu inženierija, Dzelzceļa transports, Aviācijas transports, Akadēmiskā bakalaura un maģistra studiju programmas, Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve, Ražošanas tehnoloģija (tikai maģistra studijas).