Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

Sagatavotie speciālisti

Mehatronikas inženieri.