Būtiskākais darba devējiem par darba organizēšanu līdz 11. janvārim

Būtiskākais darba devējiem par darba organizēšanu līdz 11 janvārim

 

No 11. oktobra līdz 11. janvārim Latvijā ir izsludināta ārkārtas situācija, kas ietekmē arī darba devēju atbildību attiecībā pret nodarbinātības organizēšanu. (MK 9. oktobra rīkojums Nr. 720)


Būtiskākais (https://www.lm.gov.lv/lv/jaunums/informativs-materials-darba-devejiem)

Ārkārtējās situācijas laikā darba devējiem ir jānodrošina darbiniekiem attālinātā darba iespējas, ja darba specifika to pieļauj.

Klātienē darbs organizējams tā, lai ar darba devēja norīkojumu savus darba pienākumus veiktu tikai tie darbinieki, kuri nodrošina darbu nepārtrauktību un nevar to veikt attālināti savā dzīvesvietā. Tos darbiniekus, kuri drīkst veikt savus darba pienākumus klātienē, skaidri nosaka darba devējs, atbilstoši dokumentējot šo faktu (rīkojums, darbinieku saraksts, darba kārtības noteikumi u.c.).

Ja darba pienākumi ir veicami klātienē, tad darba devējs nodrošina, ka darba telpās atrodas darbinieki ar vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.
Pieļaujams arī, ka darba telpās atrodas darbinieki, kuriem ir Covid-19 testēšanas sertifikāts vai darba devēja veikts antigēna tests, kas nav vecāks par 72 stundām.

Darba devējs izvērtē katra darbinieka darba pienākumus un darba apstākļus klātienē, nosakot inficēšanās risku un iespējamo risku citu cilvēku veselībai. Pamatojoties uz minēto inficēšanās risku izvērtējumu darba vietā, darba devējam ir pienākums no darbinieka prasīt vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu. Ja šādam darbiniekam nav vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta, tiek noteikts pārejas laiks – no 13. oktobra darbiniekiem, kuriem darba pienākumu veikšanai nepieciešams vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts savus darba pienākumus var veikt:
1) līdz 2021. gada 19. oktobrim ar Covid-19 testēšanas sertifikātu vai ar negatīvu SARS CoV-2 antigēna testu, kas nav vecāks par 72 stundām;
2) no 2021. gada 20. oktobra līdz 2021. gada 15. novembrim ar testēšanas sertifikātu.

Pēc 2021. gada 15. novembra darba izpildei klātienē noteiktos gadījumos būs derīgs tikai vakcinēšanas vai pārslimošanas sertifikāts.

Ir iespējami atsevišķi izņēmumi, kad darbinieks savā darba vietā var atrasties bez sadarbspējīga sertifikāta - darbinieki, kas savus darba pienākumus veic nesaskaroties ar citiem darbiniekiem, apmeklētājiem vai pakalpojuma saņēmējiem, kas strādā atsevišķā noslēgtā telpā vai ārtelpās.

Ja darba devējs ir izvērtējis amatus un noteicis prasību pēc vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta, viņam ir jāinformē darbinieku par šo nosacījumu. Savukārt darbinieka pienākums ir uzsākt vakcināciju ne vēlāk kā 7 dienu laikā no minētās informācijas saņemšanas un to pabeigt ne vēlāk kā 7 dienas pēc vakcīnas lietošanas instrukcijā norādītā īsākā termiņā. Gadījumā, ja darbinieks nav izpildījis šo pienākumu līdz 2021. gada 15. novembrim, darbam devējam ir noteikts pienākums šo darbinieku atstādināt no pienākumu veikšanas.

Darbinieks nodrošina Covid-19 testa veikšanu par saviem līdzekļiem, ja nav cita vienošanās ar darba devēju. Ja darbinieks uzrādot spēkā esošu sertifikātu vai testu ir pielaists pie darba, bet ir aizdomas par saslimšanu, kas rada vai var radīt draudus viņa vai citu cilvēku drošībai vai veselībai - šis darbinieks atbilstoši darba devējam rīkojumam veic veselības pārbaudi, kuras izdevumus sedz darba devējs.

Ja darbinieks neuzrāda vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, vai arī atbilstošu negatīvo testu (ja šāda testa uzrādīšana ir pieļaujama), darba devējam nav tiesību pielaist šo darbinieku pie darba. Ja darbinieks vakcināciju nav uzsācis vai pabeidzis līdz 15. novembrim, darba devējam pienākums ir atstādināt no darba pienākumu pildīšanas (atstādināšana no darba ir ar darba devēja rakstveida rīkojumu noteikts pagaidu aizliegums maksimums līdz trīs mēnešiem darbiniekam atrasties darba vietā un veikt darbu, par atstādināšanas laiku viņam neizmaksājot darba samaksu).

Darba devējam nav liegtas iespējas meklēt jaunus darbiniekus un nodibināt ar viņiem darba tiesiskās attiecības, tajā skaitā arī uz noteiktu laiku, promesoša vai no darba atstādināta darbinieka aizvietošanai.

ESF projekta “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešana un uzraudzības pilnveidošana” ietvaros jums pieejamas LDDK ekspertu konsultācijas: LDDK Darba tiesību eksperts Jānis Pumpiņš +371 25955988; janis.pumpins@lddk.lv
Paralēli informāciju varat iegūt vēršoties Valsts darba inspekcijā: +371 67186522; +371 24777997; vdi@vdi.gov.lv

 


Atgriezties uz sarakstu