KATKOM

 • Reģistrācijas numurs 40103884944
 • Adrese Jaunciema gatve 233, Rīga, Latvija, LV-1023
 • Telefons 26405933, 29600382
 • Centrālā e-pasta adrese
 • Mājas lapas adrese
Uzņēmuma vadītājs
Pjotrs Krasovskis
Uzņēmuma vadītāja publiskais telefona numurs
29600382
Kontaktpersona (Sadarbības piedāvājumiem, pasūtījumiem)
Rinalds Fogels
Kontaktpersonas ieņemamais amats
Ražošanas vadītājs
Strādājošo skaits
2
Apgrozījums EUR 2017. gadā
106070
Apgrozījums EUR 2016. gadā
100000

Valodu prasmes saziņai

 • Latviešu
 • Angļu
 • Krievu

Galvenie tirgi

 • Latvija

Uzņēmumā esošās tehnoloģijas

 • Griešana
 • Griešana ar ūdens strūklu