Par praksēm - uzņēmumiem

LDDK Prakšu ceļvedis uzņēmumiem
LDDK Labās prakses piemēri metālapstrādes uzņēmumos 
(t.sk. Asociācijas biedri BUCHER MUNICIPAL un DINEX LATVIA)

Noderīgi:

Lielākais Latvijas prakšu vakanču portāls (prakses/darba devējs informāciju var ievietot bez maksas) http://www.prakse.lv

Profesionālo izglītības iestāžu piedāvātās apmācību programmas (30.05.2017.)

MK Noteikumi Nr.785 ​Mācību prakses organizācijas un izglītojamo apdrošināšanas kārtība

Darba vidē balstītu mācību organizēšanas un īstenošanas vadlīnijas:
Vadlīnijas
Pielikums Nr.1
Pielikums Nr.2
Pielikums Nr.3

Vairāk informācijas LDDK lapā Atbalsts biznesam - Praktikantu piesaiste

LDDK infografika