Pagarināts pētniecības projektu dokumentu iesniegšanas termiņš Mašīnbūves Kompetences centrā līdz 8.aprīlim

Mašīnbūves kompetences centrā ir iespējams saņemt finansiālu atbalstu pētniecības projektiem, ko paredzēts īstenot līdz 2021. gada beigām.

Pagarināts dokumentu iesniegšanas termiņš, paredzot pētniecības projekta dokumentu iesniegšanu līdz 8. aprīlim.

Nepieciešamo dokumentu pakete skatāma šeit: 
https://www.masoc.lv/jaunumi/masoc-zinas/masinbuves-kompetences-centra-ir-iespejams-sanemt-finansialu-atbalstu-petniecibas-projektiem-ko-paredzets-istenot-lidz-2021-gada-beigam


 


Atgriezties uz sarakstu