Par praksēm - praktikantiem

LDDK Prakšu ceļvedis praktikantiem
LDDK Labās prakses piemēri metālapstrādes uzņēmumos
(t.sk. Asociācijas biedri BUCHER MUNICIPAL un DINEX LATVIA)

Noderīgi:

Lielākais prakšu vakanču portāls http://www.prakse.lv

Latvijas nacionālā izglītības iespēju datu bāzē http://www.niid.lv

Profesionālo izglītības iestāžu piedāvātās apmācību programmas (30.05.2017.)

MK Noteikumi Nr.785 Mācību prakses organizācijas un izglītojamo apdrošināšanas kārtība

Vairāk informācijas LDDK lapā Atbalsts biznesam - Praktikantu piesaiste

LDDK infografika