Klastera projekts

Projekts „Metālapstrādes klastera attīstība”
Līguma Nr. L-KAP-12-0004
Projekta Nr. KAP/2.3.2.3.0/12/01/007
Īstenošanas laiks: no 2012.gada 2.aprīļa līdz 2015.gada 8.jūnijam

2012.gada 12.septembrī starp MASOC un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru tika parakstīts līgums par projekta „Metālapstrādes klastera attīstība” īstenošanu.

Metālapstrādes klastera projekts ir MASOC organizēta iniciatīva, kas, balstoties uz iepriekšējo gadu projektiem, aktivitātēm un īstenoto sadarbību, iniciē kopīgas aktivitātes un konsolidē resursus ar mērķi paaugstināt iesaistīto uzņēmumu un pastarpināti visas nozares eksportspēju un starptautisko konkurētspēju.

Galvenie izvirzītie mērķi un uzdevumi ir kopējo eksporta apjomu pieauguma nodrošināšana un pastāvīgs produktivitātes pieaugums.
Mērķa sasniegšanai tiek īstenotas koordinētas aktivitātes un sadarbība iesaistīto partneru starpā, fokusējoties uz četriem galvenajiem identificētajiem prioritārajiem darbības virzieniem:

  • Savstarpējās kooperācijas attīstība
  • Eksporta tirgu apgūšana
  • Sadarbība ar izglītību un pētniecību
  • Ražošanas efektivitātes un produktivitātes paaugstināšana

Projektā ir pārstāvēti uzņēmumi un institūcijas, kas pārstāv pilnu pievienotās vērtības ķēdi, sākot no izejvielu un specializētu pakalpojumu piegādes līdz eksportspējīgu produktu izstrādei. Kā specializācijas jomas, kurās ir sasniegts labs konkurētspējas līmenis un pastāv ievērojams eksporta potenciāls tiek izvirzītas tehnoloģijas kokapstrādē un mežistrādes nozarei, risinājumi un tehnoloģijas enerģētikas nozarei, vieglo būvkonstrukciju projektēšana un ražošana, kā arī specializēti metālapstrādes pakalpojumi.
Klastera vīzija ir globālā mērogā konkurētspējīgs metālapstrādes un saistīto nozaru sadarbības tīkls, kas spēj piedāvāt kompleksus, elastīgus mašīnbūves un metālapstrādes produktus un risinājumus.

Informāciju par klastera aktivitātēm, galvenajiem darbības virzieniem un ieguvumiem var iegūt lejupielādējot bukletu "Klasteris - sadarbība izaugsmei".

Projekts ir atvērts jaunu dalībnieku iesaistei, kuri vēlas aktīvi līdzdarboties kopīgu aktivitāšu īstenošanā. Par iespējām iesaistīties projektā lūgums sazināties ar asociāciju. 


Atgriezties uz sarakstu