SIA „VALPRO” noslēdz trešo siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas projektu un sāk īstenot nākamo

SIA VALPRO noslēdz trešo siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas projektu un sāk īstenot nākamo

Jūnija nogalē SIA „VALPRO” noslēdza projektu „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana SIA „VALPRO” ražošanas ēkās Nr.008, 012 un 014”, savukārt jūlijā sākta jauna emisiju samazināšanas projekta īstenošana. Abi projekti tiek īstenoti konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” ietvaros.alt

Noslēgtā projekta laikā tika veikti dažādi ražošanas telpu un aprīkojuma uzlabošanas darbi – kannu krāsošanas līnijas žāvēšanas krāsns rekonstrukcija, 1.ceha un administrācijas ēkas logu un ārdurvju nomaiņa, 2.ceha štancētavas ražošanas ēkas siltummezgla un siltumtīklu pievada rekonstrukcija, energoefektivitāti paaugstinošas vienkāršotas renovācijas būvdarbi 2.ceha štancētavā un Instrumentu iecirknī, kā arī transformatoru nomaiņa 1.cehā.

Jaunajā projektā tiks turpināti ražošanas ēkās Nr.008 (ēka Gaujas krastā) rekonstrukcijas darbi. Plānotie uzlabojumi ietvers ēkas siltināšanu, apgaismojuma nomaiņu, krāsošanas līnijas žāvēšanas krāsns un attaukošanas līnijas rekonstrukciju.


Mēs nepārtraukti domājam par iespējām veidot uzņēmuma darbību arvien draudzīgāku videi, kā arī uzlabot darbinieku darba vidi un veicināt ražošanas efektivitāti. ES finanšu instrumentu konkursi ir laba motivācija un atbalsts, lai īstenotu mūsu idejas. Pēdējo gadu laikā dažādu pasākumu ietvaros esam dalījušies ar savu pieredzi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanā un energoefektivitātes risinājumu ieviešanā. Ceru, ka „VALPRO” pieredze kalpos citiem uzņēmumiem kā pamudinājums piedalīties konkursos par ES finanšu atbalsta piesaisti sava uzņēmuma izaugsmes un konkurētspējas veicināšanā. Mums ir gandarījums, ka jūnijā noslēgto projektu izdevās īstenot veiksmīgi un salīdzinoši īsā laikā, tādēļ novērtējam un paldies sakām visiem mūsu sadarbības partneriem, kuri atbildīgi un kvalitatīvi veica darbus,” par projektu stāsta SIA „VALPRO” valdes priekšsēdētājs Aivars Flemings.

Korpuss pirms un pēc rekonstrukcijas

 

Paredzēts, ka veiktie uzlabojumi abos projektos kopā ļaus samazināt CO2 emisiju apjomu par 263,3 t gadā, kas naudas izteiksmē sasniegtu enerģijas ietaupījumu aptuveni 73 000 EUR gadā. Kopš 2011.gada energoefektivitātes veicināšanas projektos kopumā ieguldīti 747 839 EUR, jaunā projekta īstenošanā tiks ieguldīti vēl 347 669 EUR.

 Noslēgtais projekts „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana SIA „VALPRO” ražošanas ēkās Nr.008, 012 un 014”
Projekta kopējās izmaksas – 459 474 EUR

Attiecināmo izmaksu atbalsta intensitāte – 45%

Projekta īstenošanas periods – 2013.gada 31.oktobris-2014.gada 30.jūnijs

 


 

Jaunais projekts „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana SIA „VALPRO” ražošanas ēkā Nr.008''
Projekta plānotās kopējās izmaksas – 347 669 EUR

Attiecināmo izmaksu atbalsta intensitāte – 45%

Projekta īstenošanas periods –2014.gada 30.jūnijs-2015.gada 31.janvāris


 

Plānotie rekonstrukcijas darbi ražošanas ēkā Nr.008

Līdz šim SIA „VALPRO” sekmīgi īstenojusi vairākus investīcijas projektus, piesaistot gan Eiropas Savienības, gan KPFI līdzfinansējumu. No 2011. līdz 2013.gadam īstenoti divi CO2 emisiju samazināšanas projekti – „Ieguldījumi vides aizsardzībā siltumnīcefektu gāzu emisiju samazināšanai SIA VALPRO” un „Siltumnīcefekta gāzes emisiju samazināšana SIA "VALPRO" ražošanas cehā nr.2 un ražošanas darbnīcā”.


Atgriezties uz sarakstu