Tech Industry 2018 (29.11.-1.12.2018.)

Tech Industry 2018 29111122018

Novembra beigās visi interesenti tiks laipni gaidīti uz ikgadējo Baltijas lielāko inženiernozaru izstādi Tech Industry.

Kā katru gadu - MASOC organizē klastera ietvaros kopīgu uzņēmumu stendu, kur būs sastopami ražojošie asociācijas uzņēmumi. Pārstāvēto produktu un pakalpojumu klāsts ir plašs – iekārtas un aprīkojums dažādām tautsaimniecības nozarēm, risinājumi enerģētikas sektoram, kā arī pilns spektrs ar metālapstrādes pakalpojumiem. 

Papildus būs iespēja iepazīties ar aktuālajiem asociācijas projektiem, nozares aktualitātēm un visu līmeņu izglītības iespējām mašīnbūves un metālapstrādes nozarē.

Āra ekspozīcijā būs apskatāms MASOC TehnoBuss, kurš ikdienā viesojas vispārējās izglītības iestādēs visos Latvijas reģionos un atraktīvā veidā sniedz informāciju skolu jaunatnei par metālapstrādes tehnoloģijām un iespējām iegūt izglītību un veidot karjeru kādā no nozares specialitātēm.

Tāpat izstādē MASOC organizēs kopīgu nozares profesionālās izglītības iestāžu stendu. Uzņēmumiem tas paver iespēju vienuviet satikt nozīmīgākās Latvijas profesionālās izglītības iestādes, uzzināt par iespējām sadarboties darbinieku kvalifikācijas celšanas un tālākizglītības jomā, piesaistot ES finansējumu, kā arī izveidot kontaktus praktikantu un darbinieku piesaistei.

Paralēli iespējai satikt nozares profesionāļus un iepazīties ar dažādām organizācijām, būs iespēja apmeklēt tematiskos pasākumus:

29. NOVEMBRĪ (10:00-12:00)


ES Interreg projekta SME Aisle programmā, MASOC sadarbībā ar LTRK, Satakuntas Lietišķo zinātņu Universitāti ( Somija) un Tallinas Tehnoloģiju Universitāti ( Igaunija), organizē semināru “Biznesa iespējas Āfrikas dienvidu reģiona valstu tirgos”. 

Projekta darba virzieni – atjaunojamā enerģija, IKT, automatizācija, infrastruktūra, jūrniecība un kuģu būve.

! Vairāki Latvijas uzņēmumi stāstīs par savu pieredzi Namībijā. Semināra laikā uzzināsiet arī par iespējām piedalīties nākošajā projekta tirdzniecības misijā jau 2019. gada pavasarī!

Reģistrācija pasākumam rakstot uz dainis.racenis@masoc.lv līdz 26.11.2018.
Semināra programma: Seminar program

29. NOVEMBRĪ (14:00-16:00)


Latvijas un Baltkrievijas starpvalstu sadarbības programmas ietvaros MASOC organizē Latvijas metālapstrādes un mašīnbūves uzņēmumu vadītāju un speciālistu semināru - tikšanos ar atbilstoša profila Baltkrievijas uzņēmumu pārstāvjiem. Semināra mērķis ir pieredzes apmaiņa un personīgu kontaktu veidošana ar vadošajiem Baltkrievijas uzņēmumiem, lai veicinātu iespējamu sadarbību ražošanas, tehnoloģiju un citos jautājumos.

Reģistrācija pasākumam rakstot uz dainis.racenis@masoc.lv līdz 26.11.2018.
Semināra programma: Seminar program

30. NOVEMBRĪ (10:00-14:00)


MASOC, sadarbībā ar Mašīnbūves Kompetences centru, LIKTA, Rīgas domi un Ekonomikas ministriju, organizē starptautisku konferenci par digitālajiem risinājumiem rūpniecībā – “Inženiernozaru attīstība un digitalizācija Baltijas reģiona valstīs”

Konferencē kā lektori ir uzaicināti vadošie speciālisti un nozaru asociāciju pārstāvji no dažādām Baltijas un Skandināvijas valstīm, lai stāstītu par pašreizējiem izaicinājumiem un dalītos redzējumā par tālāko inženiernozares attīstību un nepieciešamajām inovācijām.

Reģistrācija pasākumam: Reģistrācijas saite 
Konferences programma: Conference program


Aktivitātes tiek īstenotas ‘’Metālapstrādes klastera attīstība’’ projekta Nr. 3.2.1.1/16/A/011 ietvaros


Atgriezties uz sarakstu