Mehatrons 2022 (Metālapstrādes klasteris, RTU Robotikas klubs, Metināšanas konkurss)

Mehatrons 2022 Metālapstrādes klasteris RTU Robotikas klubs Metināšanas konkurss

2022. gada 10. septembrī Jelgavā, Pasta salā no plkst. 10:00 līdz 15:00 notika ikgadējais tehnikas un inovāciju festivāls MEHATRONS, kurā klātienē bija iespēja visiem interesentiem izbaudīt sev interesējošas aktivitātes – no metālapstrādes, uzņēmējdarbības, amatniecības, karjeras un izglītības iespēju iepazīšanas līdz izklaidei, sportam, prāta asināšanai un veiklības treniņiem.

Festivāla mērķis ik gadu ir jauniešiem apliecināt inženierzinātņu nozīmi un to, cik svarīga konkurētspējīgu speciālistu sagatavošanā ir sadarbība starp izglītības iestādēm un nozares uzņēmējiem. Pasākumu katru gadu atbalsta un palīdz organizēt arī MASOC.

Šogad pasākumā MASOC Metālapstrādes klasteris sadarbībā ar RTU Robotikas klubu nodrošināja Tehniskās jaunrades darbnīcu – tajā bērniem bija iespēja, strādājot ar lodāmuru un citiem vienkāršiem instrumentiem, izgatavot četru veidu mini robotus. Tāpat pasākumā piedalījās un bija apskatāma arī MASOC mibilā laboratorija Tehnobuss (speciāli aprīkota ceļojoša mācību laboratorija, kas sniedz jauniešiem iespēju gūt ieskatu mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības nozarē).

Kā katru gadu, festivāla ietvaros notika arī metinātāju konkurss, kurā varēja piedalīties visi interesenti atbilstoši konkursa nolikumam.

Plašāka informācija par notikušo pasākumu un fotoatskats skatāms šeit: https://www.zrkac.lv/event.php?id=8098
Paldies Jelgavas pilsētas domei un ZRKAC!

Aktivitāte tiek īstenota ‘’Metālapstrādes klastera attīstība’’ projekta Nr. 3.2.1.1/16/A/011 ietvaros.


Atgriezties uz sarakstu