16/09 iDEAHUB studentu inovāciju projektu prezentācijas

1609 iDEAHUB studentu inovāciju projektu prezentācijas

Nozares pārstāvji tiek laipni aicināti apmeklēt iDEAHUB studentu inovāciju projektu prezentācijas pasākumu, kas norisināsies šī gada 16. septembrī plkst. 14.00 Transporta un sakaru institūtā (turpmāk - TSI), Lomonosova ielā 1 k-3, Rīgā, II auditorijā.

Pasākuma ietvaros 7 komandas prezentēs savu progresu inovāciju ideju izstrādē, kā arī turpmākos plānus investīciju piesaistei vai projektu turpināšanai, veidojot jaunuzņēmumus vai sadarbojoties ar industrijas pārstāvjiem. Vienlaikus pasākuma ietvaros industrijas pārstāvji varēs iepazīt komandu paveikto darbu, apskatīt produktu prototipus un kļūt par viņu turpmākās darbības sponsoriem vai sadarbības partneriem. Pasākuma darba valoda – latviešu un angļu.

Projektu aprakstus, kurus šobrīd īsteno komandas, var atrast šeit.

iDEAHUB ir TSI inovāciju un uzņēmējdarbības centrs, kurš ir izveidots pamatojoties uz Transporta un sakaru institūta parakstīto līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta  “Transporta un sakaru institūta inovāciju granti studentiem” / iDEAHUB (Nr.1.1.1.3/21/A/006)   īstenošanu. Projekta mērķis ir sekmēt studējošo inovāciju ideju īstenošanu, kas attīsta studējošo radošās spējas un uzņēmīgumu, t. sk. uzņēmējspēju, risina sabiedrībai nozīmīgas problēmas, stiprina augstskolu un studējošo sadarbību ar komersantiem un piesaista privāto finansējumu studentu inovāciju programmas īstenošanai.

Projekts paredz jauniešu inovāciju projektu konkursus, bezmaksas apmācības, darbnīcas un komandu veidošanu inovācijas ideju attīstībai un ieviešanai sadarbībā ar industriālajiem partneriem. Šīs aktivitātes tiek īstenotas atbilstoši Ministru kabineta 16.01.2018. noteikumu Nr. 41 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.3. pasākumam "Inovāciju granti studentiem".

 


Atgriezties uz sarakstu