14/03 Vebinārs "Ķīmisko darba vides riska faktoru novērtēšana metālapstrādes nozarē"

1403 Vebinārs Ķīmisko darba vides riska faktoru novērtēšana metālapstrādes nozarē

RSU Darba drošības un vides veselības institūts organizē profesionālās pilnveides semināru „ĶĪMISKO darba vides riska faktoru novērtēšana metālapstrādes nozarē” 

Semināra mērķis:

Nodrošināt informāciju par svarīgākajām problēmām, riska novērtējumu, risinājumiem un labo praksi saskaroties ar darba vides ķīmiskajiem riska faktoriem (piemēram, mērījumu plānošanas stratēģija, vielu kombinētās mijiedarbības izvērtējums, atbilstošu individuālo aizsardzības līdzekļu izvēle u. c.), kā arī diskutēt par aktuālākajiem problēmu jautājumiem.

Mērķauditorija: Darba aizsardzības vecākie speciālisti un darba aizsardzības kompetentie speciālisti.

Programmā ietvertās tēmas:
- Metālapstrādes nozarei raksturīgākie darba procesi un tajos izmantotās ķīmiskās vielas un produkti, kancerogēnie faktori;
Likumdošanas prasības ķīmisko vielu un produktu apritei darba vidē – REACH, CLP un DDL regulas;
Ķīmisko vielu un produktu uzglabāšana. Ieelpojamo ķīmisko vielu ekspozīcijas novērtēšanas principi;
Ķīmisko vielu identificēšana un novērtēšana darba vietās. Maiņas ekspozīcijas aprēķini.

Semināra norises laiks un vieta:
2023. gada 14. marts, plkst. 10.00-14.15;
Tiešsaiste, izmantojot ZOOM platformu (pieslēgšanās saiti saņemsiet pēc dalības apstiprinājuma, dienu pirms semināra). 

Pieteikšanās tikai elektroniski: http://stradavesels.lv/kalendars/event-7241/pieteikties-14.03.2023./ 
Sertifikāts: Par dalību seminārā tiek izsniegts RSU sertifikāts (6 KP, 6 akadēmiskās stundas).
Dalības maksa: Dalība vebinārā ir BEZMAKSAS. 

Informācijas avots: http://stradavesels.lv/kalendars/event-7241/


Atgriezties uz sarakstu