VID aicina uzņēmējus iepazīt jaunās muitas informācijas sistēmas

VID aicina uzņēmējus iepazīt jaunās muitas informācijas sistēmas

No Valsts Ieņēmumu dienesta saņemta informācija, ka oktobrī sāks darboties jauna eksporta deklarāciju noformēšanas sistēma, bet novembra beigās - jauna tranzīta kontroles sistēma, kas aizstās šobrīd izmantotās muitas informācijas sistēmas. (Izmaiņas saistītas ar Eiropas Savienības normatīvo aktu prasību un atbilstošo Pasaules Muitas organizācijas standartu ieviešanu.)

Eksporta un tranzīta deklarāciju sagatavošana jaunajās sistēmās atšķirsies no līdzšinējās, jo atbilstoši Savienības Muitas kodeksa prasībām ir mainīta deklarāciju struktūra un formāts, obligāti aizpildāmo datu lauki un veiktas citas izmaiņas.

Uzņēmēji, kuri eksportē preces vai pārvieto kravas tranzītā, tiek aicināti iepazīties ar jaunajām sistēmām testa vidē.

Lai saņemtu testa sistēmas lietotāju tiesības, jāaizpilda VID tīmekļvietnes sadaļā “Muita / Uzņēmējiem / Iesniegumi” pieejamais iesniegums par attiecīgās sistēmas lietošanu:

  • Iesniegums par EMDAS testa vides lietotāju saraksta noteikšanu Automatizētajā eksporta sistēmā (AES)
  • Iesniegums par EMDAS testa vides lietotāju saraksta noteikšanu Tranzīta kontroles sistēmā 2 (TKS2).

Iesniegums jānosūta, pieslēdzoties VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmai (EDS) ar uzņēmuma autorizāciju, atverot sadaļu “Dokumenti (no veidlapas)” – “Informācija VID Muitas pārvaldei” un pievienojot aizpildītu iesniegumu kā pielikumu. Komentāru sadaļā jānorāda, ka piekļuve nepieciešama EMDAS2-NEW testa videi, kā arī jānorāda uzņēmuma lietotāju fiksētā IP adrese, kurai šī piekļuve ir jānodrošina.

Lai jau detalizēti iepazīstinātu lietotājus ar jaunajām sistēmām, tiks rīkoti arī semināri. Par jauno Eksporta kontroles sistēmu, ko plānots ieviest šī gada oktobrī, semināri tiks rīkoti septembra otrajā pusē, bet par jauno Tranzīta kontroles sistēmu, ko plānots ieviest šī gada novembra beigās, - novembra pirmajā pusē.

Jaunas muitas deklarāciju noformēšanas sistēmas izstrādā visas ES dalībvalstis, lai nodrošinātu ātru un nepārtrauktu starptautisko datu apmaiņu, automatizētu apstrādi, augstu sistēmas pieejamību un darbības nepārtrauktību. Latvijā kā pirmā jaunajām prasībām tika pielāgota Automatizētā importa sistēma, kas sāka darboties 2023. gada 13. jūnijā.

Jautājumus iespējams adresēt: eCustoms@vid.gov.lv

https://www.vid.gov.lv/lv/jaunums/vid-aicinam-uznemejus-iepazit-jaunas-muitas-informacijas-sistemas?fbclid=IwAR0WhZ_Kz-RjB97XEtrzSSeLyYQ-ka6CwpLEF7DJbV9ee5QOU_1Ie3XHLf4


Atgriezties uz sarakstu