SIA „MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES CENTRS” pētījumu 2023. gada pēdējā ceturksnī sasniegtie rezultāti

SIA „MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES CENTRS” realizē projektu „Mašīnbūves Kompetences centrs”, id. Nr. 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/006  saskaņā ar 2023. gada 26. janvārī noslēgto Līgumu par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr. 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/006.2023. gada ceturtajā ceturksnī pētniecības projektos sasniegtais:

Nr.

Pētniecības projekta nosaukums

Īstenošanas periods

Sasniegtais rezultāts

Pētniecības projekta īstenotājs

1.1

Robotizētas sistēmas izveide vēja turbīnu torņu mazgāšanai

08.-10.2023.

Aerones Engineering: Veikta neliela izmēra robota modeļa testēšana un uzlabošana.

Happy Fish: Veikti mazgāšanas līdzekļa koncentrācijas palielināšanas pētījumi.

Pēc starpposma pabeigšanas tiek pārvērtēta pētniecības projekta turpināšanas lietderība.

SIA "Aerones Engeneering"

SIA "Happy Fish"

1.4

3D lāzera profilēšanas iekārtu punktu mākoņa stabilizēšanas un virsmas defektu atpazīšanas realizēšana, izmantojot augstas veiktspējas skaitļošanas tehnoloģijas

09.-11.2023.

Izvēlēta HPC metode/framework. Rezultāts ir HPC metožu izvērtējums ar prototipa kodu un/vai piemēriem katrā no HPC tehnoloģijām.

Iegūti augstas frekvences mērījumi uz testa paraugiem. Rezultāts ir digitāli šķērsgriezumu 2D punktu mākoņi ar vai bez refleksijas datiem kopā ar enkodera informāciju par pārvietojumu katram mērījumam. Mērījumi ir digitālā formātā JSON vai Protobuf.

Integrēta augstas frekvences 3D triangulācijas kamera testa vidē. Rezultāts ir integrācijas API un SDK atbilstoši Zippy Vision iekārtu pieslēgumu arhitektūrai.

SIA “Zippy Vision”

1.5

Plūsmas dinamikas un siltum-maiņas procesu izpēte un pielietošana mikro-rekuperācijas sistēmu izstrādē

09.-11.2023.

Detalizēta atskaite par atsevišķu siltum-dinamikas un plūsmu dinamikas elementu darbības principiem.

SIA “WeMPS”

2.1

Augstu prasību videi piemērotu nerūsējošā tērauda gaismekļu ražošanas tehnoloģijas un prototipu izstrāde

10.-12.2023.

Izstrādāti gaismekļu korpusu sērijas prototipi no augstas pakāpes nerūsējošā tērauda, ar pārbaudītiem un testētiem ražošanas procesa elementiem. Korpusa sērija gatava rūpnieciskai pavairošanai.

Izstrādāti gaismekļu sērijas prototipi (vairāki, atbilstoši sērijas specifikācija) potenciālā produkta testēšanai atbilstošas vidēs un testa iekārtās.

SIA "Pedrobeat Lighting Company"

SIA "Steel Profi"

2.2

Tehnoloģijas izstrāde jaunu materiālu – sublimācijas produktu iegūšanai no gāzes fāzes, veicot dziļo dzesēšanu, ar iespēju ekstrahēt sveķainus, eļļainus un vaskveida savienojumus, kas šķīst oglekļa dioksīdā (akronīms: DziDzeM)

10.-12.2023.

Atskaite par tehnisko prasību noteikšanu komponentēm.

SIA “CRYOGENIC AND VACUUM SYSTEMS”

3.2

Bezpilota lidaparāta (mērķa platformas) vadības sistēmas un ražošanas tehnoloģijas pilnveide

10.-12.2023.

Rūpniecisko pētījumu atskaite, ietverot divu līgumpētījumu atskaites.

SIA “TEMESO”

3.3

Kuģa dzinēju izplūdes gāzu attīrīšanas reaktora prototipa izstrāde un testēšana reālā darbības vidē

09.-11.2023.

Prototipa tehniskais projekts

SIA “WTM Solutions”

SIA “LVR Flote”

4.1

Ziemeļeiropas klimatiskajiem apstākļiem atbilstošas viedās ventilācijas iekārtas prototipa izstrāde

10.-12.2023.

a)           Pirmā iekārta (finiera korpusā) ir uzstādīta Good Steel biroja telpā un palaista darbībā;

b)          Otrā prototipa iekārta (metāla korpusā) uzstādīta RTU laboratorijā un uzsākta testēšana; 

c)           Uzsākti iekārtu testi pie CO2 līmeņa noturības un izmaiņām telpā darbadienas periodā.

SIA "Ventmontāža"

SIA "Good Steel"

4.2

Robotizētas ēdināšanas servisa iekārtas gatava ēdiena glabāšanas un servēšanas modulis

10.-12.2023.

Lineāro dozatoru izbūve.

Automātikas kods lineāro dozatoru testiem.

Gala instrumenta izbūve.

Konvejiera ar aizvākotāju izbūve.

Spiediena dozatora-mazgātāja izbūve.

Operatora interfeiss recepšu ievadei.

Lineāro dozatoru kontroles un produktu uzskaites vadības panelis.

SIA "Roboeatz"

SIA "Mitigate"

4.3

Gāzveida ūdeņraža degvielas iesmidzināšanas sistēma manevru lokomotīvju dzinējiem

10.-12.2023.

Tehniskā dokumentācija - “tehniskais fails”: tehniskais projekts, komponentu, detaļu un mezglu rasējumi, izkārtojumi, elektriskās diagrammas, MK, FEM modelēšanas rezultāti, atbilstības pārbaude.

SIA "Digas"

SIA "Elbors"

4.4

Tehnoloģija un iekārtas prototips objektu ar mainīgiem parametriem fasēšanai fiksētu nosacījumu iepakojumā

10.-12.2023.

RP: Izveidotas divas  iekārtas tehniskās koncepcijas, kuras katra īsteno vienu no diviem matemātiskajiem algoritmiem

RP: Izveidotas divi konceptuāli risinājumi produktu gabaliņu pārvietošanai un ievietošanai mērķa iepakojumos

SIA "Peruza"

SIA "Procesu analīzes un izpētes centrs"

4.5

Automatizētas picērijas iekārtas izstrāde

10.-12.2023.

Balstoties uz veiktajiem prototipu testiem, veiktas izmaiņas:

• Produkcijas pagatavošanas (cepšanas) tehnoloģiskais mezglā

• Produkta sadalīšanas mezglā

• Mainīts zemas temperatūras produkcijas uzglabāšanas tehnoloģiskā mezgla prototips

Uzsākts darbs pie iekārtas programmatūras principiālās shēmas izveides.

SIA "AiMtech"

SIA "Steel Profi"

4.6

Mašīnredzē balstīts kalibrācijas un inventerizācijas risinājums inženiersistēmu iekārtām

10.-12.2023.

Mašīnmācīšanās sistēma attēlu datu apstrādei.

Vadības panelis attēlu apmācīšanai

SIA "Roboeatz"

SIA "Mitigate"

4.7

Optiski elektroniskas iekārtas prototipa izstrāde PĶR reakcijas mērīšanai, datu apstrādei un reģistrācijai

08-11.2023.

Izpētītas PĶR testu veikšanas tehnoloģiskās īpatnības un procesi. Izstrādāts PĶR testa apmlifikatora projekts - kas ir noslēdzošais posms PĶR testam, iekārta paredzēta nukleīnskābju straujai uzkarsēšanai un atdzesēšanai un izmaiņu optiskai novērošanai, rezultātu fiksēšanai un apstrādei, tehniskā specifikācija.

SIA „Laboveritas”

 SIA "Klīnika Piramīda 3"

4.8

Automatizēta ciršanas atlieku izvedēja izstrāde un testēšana reālā darbības vidē

11.-12.2023.

Izstrādāts ciršanas atlieku izvedēja prototipa tehniskais projekts

SIA “GRANTIŅI 1”

SIA “UOT”


Atgriezties uz sarakstu