SIA „MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES CENTRS” pētījumu īstenošana (jūlijs - septembris 2023)

SIA „MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES CENTRS” realizē projektu „Mašīnbūves Kompetences centrs”, id. Nr. 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/006  saskaņā ar 2023. gada 26. janvārī noslēgto Līgumu par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr. 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/006.


2023. gada otrajā un trešajā ceturksnī pētniecības projektos paveiktais:
 

Nr.

Pētniecības projekta nosaukums

Īstenošanas periods

Sasniegtais rezultāts

Pētniecības projekta īstenotājs

1.1

Robotizētas sistēmas izveide vēja turbīnu torņu mazgāšanai

05.-07.2023.

Aerones Engineering: Izveidots neliela izmēra robota modelis.

Happy Fish: Sagatavots sākotnējais apraksts potenciālajam risinājumam. Veikti līdzekļu efektivitātes pētījumi.

SIA "Aerones Engeneering"

SIA "Happy Fish"

2.1

Augstu prasību videi piemērotu nerūsējošā tērauda gaismekļu ražošanas tehnoloģijas un prototipu izstrāde

07.-09.2023.

Izstrādāti gaismekļu korpusu sērijas prototipi no augstas pakāpes nerūsējošā tērauda, ar pārbaudītiem un testētiem ražošanas procesa elementiem. Korpusa sērija gatava rūpnieciskai pavairošanai.

Izstrādāti gaismekļu sērijas prototipi (vairāki, atbilstoši sērijas specifikācija) potenciālā produkta testēšanai atbilstošas vidēs un testa iekārtās.

SIA "Pedrobeat Lighting Company"

SIA "Steel Profi"

2.2

Tehnoloģijas izstrāde jaunu materiālu – sublimācijas produktu iegūšanai no gāzes fāzes, veicot dziļo dzesēšanu, ar iespēju ekstrahēt sveķainus, eļļainus un vaskveida savienojumus, kas šķīst oglekļa dioksīdā (akronīms: DziDzeM)

08.-09.2023.

Atskaite par aprēķinu veikšanu un tehnisko prasību noteikšanu galvenajām komponentēm.

SIA “CRYOGENIC AND VACUUM SYSTEMS”

3.2

Bezpilota lidaparāta (mērķa platformas) vadības sistēmas un ražošanas tehnoloģijas pilnveide

06.-09.2023.

Zemes stacijas konceptuālo risinājumu apkopojums.

Ražošanas tehnoloģijas pilnveidošanai (testēšanai) nepieciešamo paraugu komplekts

SIA “TEMESO”

4.1

Ziemeļeiropas klimatiskajiem apstākļiem atbilstošas viedās ventilācijas iekārtas prototipa izstrāde

07.-09.2023.

Izgatavots 1 iekārtas prototips un veikti pirmie testi

SIA "Ventmontāža"

SIA "Good Steel"

4.2

Robotizētas ēdināšanas servisa iekārtas gatava ēdiena glabāšanas un servēšanas modulis

04.-09.2023.

Rasējumu izstrāde mehāniskajai sadaļai.

Automatizācijas sadaļas funkcionālo bloku topoloģijas izstrāde.

Operatora interfeisa dizaina un loģikas izstrāde.

SIA "Roboeatz"

SIA "Mitigate"

4.3

Gāzveida ūdeņraža degvielas iesmidzināšanas sistēma manevru lokomotīvju dzinējiem

07.-09.2023.

Tehniskā atskaite, kas sevī iekļauj pilnīgu un detalizētu ūdeņraža iesmidzināšanas sistēmas koncepcijas tehnisko aprakstu, kā arī matemātiskās modelēšanas, simulācijas un validācijas rezultātus, tehnisko specifikāciju, P&ID un diagrammas.

SIA "Digas"

SIA "Elbors"

4.4

Tehnoloģija un iekārtas prototips objektu ar mainīgiem parametriem fasēšanai fiksētu nosacījumu iepakojumā

07.-09.2023.

Veikta statistisko datu apstrāde, lai noteiktu raksturīgās parametru sadalījuma līknes un to kombinācijas pa parametriem, un, novērojot notikumu dažādības izkliedi pieņemamā produktu plūsmas notikumu horizontā.

Veikt plašs patentu meklējums, lai izolētu jau aizsargātos risinājumus un iezīmētu “brīvo teritoriju” jauno izstrāžu virzieniem.

SIA "Peruza"

SIA "Procesu analīzes un izpētes centrs"

4.5

Automatizētas picērijas iekārtas izstrāde

07.-09.2023.

Pabeigta iekārtas 3D modeļa izstrāde.

Izstrādāta kontroles sistēmas elektroshēma.

Izveidoti iekārtas tehnoloģisko mezglu prototipi:

•            Produkcijas pagatavošanas (cepšanas) tehnoloģiskais mezgls;

•            Produkcijas papildus apstrādes mezgls – produkta sadalīšana.

•            Produkcijas izsniegšanas tehnoloģiskais mezgls

SIA "AiMtech"

SIA "Steel Profi"

4.6

Mašīnredzē balstīts kalibrācijas un inventerizācijas risinājums inženiersistēmu iekārtām

08.-09.2023.

Risinājuma funkcionalitātes, skeleta un detalizēta darba uzdevuma izstrāde, tai skaitā nosakot praktiski pielietojamās tehnoloģijas un to savietojamību pētniecības projekta rezultāta sasniegšanai. Starpnozaru darba plāna saskaņošana, tai skaitā nosakot termiņus informācijas apmaiņā. Funkcionālo bloku, arhitektūras un topoloģijas noteikšana.

SIA "Roboeatz"

SIA "Mitigate"

 


Atgriezties uz sarakstu