SIA „MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES CENTRS” pētījumu īstenošana (februāris - jūnijs 2023)

SIA „MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES CENTRS” realizē projektu „Mašīnbūves Kompetences centrs”, id. Nr. 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/006  saskaņā ar 2023. gada 26. janvārī noslēgto Līgumu par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr. 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/006.

2023. gada pirmajos divos ceturkšņos pētniecības projektos paveiktais:
 

Nr.

Pētniecības projekta nosaukums

Īstenošanas periods

Sasniegtais rezultāts

Pētniecības projekta īstenotājs

1.1

Robotizētas sistēmas izveide vēja turbīnu torņu mazgāšanai

02.-04.2023.

Sagatavots sākotnējais robotiskās sistēmas koncepts, tai skaitā definētas robota un mazgāšanas līdzekļa tehniskās prasības.

SIA "Aerones Engeneering"

SIA "Happy Fish"

2.1

Augstu prasību videi piemērotu nerūsējošā tērauda gaismekļu ražošanas tehnoloģijas un prototipu izstrāde

02.-06.2023.

"Kategorizēti un definēti iekārtu tehniskie un fizikālie parametri;
Veikta teorētisko modeļu un skiču izstrāde un to analīze ar datu apstrādes un analīzes iekārtām, iegūti rezultāti tehnisko specifikāciju izstrādei.
Sagatavota tehnisko rasējumu digitālo failu pakete prototipēšanas uzsākšana;
Sagatavota gaismekļu sērijas bāzes tehnisko parametru un mērķa tehnisko specifikāciju pakete – prototipu izstrādei un testēšanai"
"Iegūti nepieciešamie dati gaismekļu tehnisko parametru izstrādei;
Sagatavota tehnisko rasējumu digitālo failu pakete prototipēšanas uzsākšani;
Sagatavota gaismekļu sērijas bāzes tehnisko parametru un mērķa tehnisko specifikāciju pakete – prototipu izstrādei un testēšanai."

SIA "Pedrobeat Lighting Company"

SIA "Steel Profi"

4.1

Ziemeļeiropas klimatiskajiem apstākļiem atbilstošas viedās ventilācijas iekārtas prototipa izstrāde

02.-06.2023.

Izstrādātas iekārtu specifikācijas;

Izstrādāti iekārtu rasējumi un darba uzdevumi, materiālu apjomu aprēķini un darbu plāns, iekārtu prototipu izgatavošanai;

SIA "Ventmontāža"

SIA "Good steel"

4.2

Robotizētas ēdināšanas serisa iekārtas gatava ēdiena glabāšanas un servēšanas modulis

02.-03.2023.

Risinājuma funkcionalitātes, skeleta un detalizēta darba uzdevuma izstrāde, tai skaitā nosakot praktiski pielietojamās tehnoloģijas un to savietojamību pētniecības projekta rezultāta sasniegšanai. Starpnozaru darba plāna saskaņošana, tai skaitā nosakot termiņus informācijas apmaiņā. Funkcionālo bloku un konkrētu mehānisko un elektronikas daļu noteikšana. Vienkāršu mehānisko mezglu prototipēšana teoriju apstiprināšanai.

SIA "Roboeatz"

SIA "Mitigate"

4.3

Gāzveida ūdeņraža degvielas iesmidzināšanas sistēma manevru lokomotīvju dzinējiem

02.-06.2023.

Tehniskā atskaite, kas sevī iekļauj detalizētu lokomotīves iekšdedzes dzinēja tehnisko datu kopu, kas attiecas uz ūdeņraža iesmidzināšanas un padeves sistēmu, tostarp: tehniskās specifikācijas, rasējumi, 3D modeļi, sadegšanas un veiktspējas inženiertehniskie parametri, algoritmi dzelzceļa nozarē piemērojamo standartu analīze projekta uzdevuma rakursā.

SIA "Digas"

SIA "Elbors"

4.4

Tehnoloģija un iekārtas prototips objektu ar mainīgiem parametriem fasēšanai fiksētu nosacījumu iepakojumā

03.-06.2023.

"Veikta zināmā esošā tehnikas stāvokļa izpēte un risinājumu kritika.  Veikta matemātiskās modelēšanas 2 virzienu teorētiskā sagatavošana un pārbaude ar simulētiem datiem.
Veikta statistisko datu savākšana par iepakošanai padodamu produktu gabaliņiem pēc to svara un telpiskajiem parametriem divos dažādos uzņēmumos uzņēmumā, kas iepako porcionētus pārtikas produktus – putnu gaļu un zivis"

SIA "Peruza"

SIA "Procesu analīzes un izpētes centrs"

4.5

Automatizētas picērijas iekārtas izstrāde

03.-06.2023.

Kategorizēti un definēti iekārtu tehniskie un fizikālie parametri.

Veikta teorētisko modeļu un skiču izstrāde.

SIA "Steel Profi"

SIA "AiMtech"


Atgriezties uz sarakstu