SIA „MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES CENTRS” noslēdzis līgumu ar CFLA par projekta „Mašīnbūves kompetences centrs” (Projekta ID Nr. 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/006) īstenošanu, kas tiek līdzfinansēts Atveseļošanas un noturības mehānisma - Atveseļošanas fonda, ietvaros

2023. gada 26. janvārī SIA „MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES CENTRS” noslēdzis līgumu ar CFLA par projekta „Mašīnbūves kompetences centrs” (līguma Nr. 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/006) īstenošanu, kas tiek līdzfinansēts Atveseļošanas fonda ietvaros.

Mašīnbūves kompetences centra projekta mērķis ir komersantu konkurētspējas paaugstināšana, veicinot pētniecības un rūpniecības sektora sadarbību, īstenojot pētniecības projektus, kas attīsta jaunus produktus un tehnoloģijas un ievieš tās ražošanā modernu ražošanas tehnoloģiju un inženiersistēmu apakšjomā mašīnbūves un metālapstrādes nozarē.

Projekta ietvaros pētnieciskā darbība tiks realizēta laikā no 2022.gada 13. septembra līdz 2026.gada 30.jūnijam trīs pētniecības virzienos – Automatizētu inženiersistēmu ražošanas tehnoloģijas, Materiālu ražošanas tehnoloģijas, kā arī Transporta tehnoloģijas, kas iekļaujas nozaru attīstības stratēģijās definētajās viedās specializācijas jomās, papildus īstenojot starpnozaru pētniecības projektus, kas atbilst iepriekš minētajiem pētniecības virzieniem.

Projekta īstenošanā paredzēts iesaistīt vismaz 10 nozares/starpnozaru un vairākus zinātniskos partnerus. Projekta kopējās izmaksas plānotas 6 012 500 EUR, no tām Atveseļošanas fonda finansējums - 3 125 000 EUR, projekta rezultātā tiek radīti vismaz 10 jauni produkti un tehnoloģijas.

Projekts līdzfinansēts Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.1.r. reformu un investīciju virziena "Produktivitātes paaugstināšana caur investīciju apjoma palielināšanu P&A" 5.1.1.r. reformas "Inovāciju pārvaldība un privāto P&A investīciju motivācija" 5.1.1.2.i. investīcijas "Atbalsta instruments inovāciju klasteru attīstībai" ietvaros.


Atgriezties uz sarakstu