Rēzeknes SEZ pārvalde piedāvā potenciālajiem investoriem renovētu investīciju objektu Rēzeknē

Rēzeknes SEZ pārvalde piedāvā potenciālajiem investoriem renovētu investīciju objektu Rēzeknē

Rēzeknes SEZ pārvalde piedāvā potenciālajiem investoriem renovēto investīciju objektu - biroju un noliktavas/ražošanas telpas Rēzeknē, par kuras nomas tiesībām tiek rīkota izsole.

Nomas objektam ir 3.stāvi, kur par katra stāva nomas tiesībām tiek rīkota atsevišķa izsole.

Nomas objekts atrodas Atbrīvošanas alejā 155A k-1, Rēzeknē, kad. Nr. 2005020013.

Nomas objektu raksturojošā informācija: objekts pieslēgts pilsētas centrālajām ūdensapgādes, kanalizācijas, lietus ūdens novadīšanas, siltumapgādes sistēmām. Noliktavas telpām apkure ar siltuma ventilatoriem. Svaigu āra gaisu noliktavām paredzēts pievadīt ar vispār apmaiņas ventilācijas sistēmu. Elektroenerģijas pieslēguma jauda 140 kW ar iespēju palielināt.

  1. Ēkas 1.stāva kopējā platība ir 2220,54 m2, kas sastāv no noliktavas telpas ar kopējo platību 2011,13 m2, ģērbtuvēm ar dušas telpām, tualetes telpām, apkopes inventāra telpām, ventilācijas iekārtu telpas, elektrosadales telpas, gaiteņa un kāpņu telpām.
  2. Ēkas 2.stāva kopējā platība ir 788,70 m2, kas sastāv no atvērtā tipa biroja telpas ar kopējo platību 404,93 m2, balkona, ģērbtuvēm ar dušas telpām, tualetes telpām, apkopes inventāra telpām, ventilācijas iekārtu telpas, elektrosadales telpas, gaiteņa un kāpņu telpām.
  3. Ēkas 3.stāva kopējā platība ir 573,09  m2, kas sastāv no atvērtā tipa biroja telpas ar kopējo platību 464,68 m2, ģērbtuvēm ar dušas telpām, tualetes telpām, apkopes inventāra telpām, ventilācijas iekārtu telpas, elektrosadales telpas, gaiteņa un kāpņu telpām.

Iznomāšanas nosacījumi pieejami izsoles nolikumā (skat. 1.,2.,3.pielikumu).

Detalizēta informācija par objektu un izsoli Rēzeknes pilsētas mājas lapā: http://rezekne.lv/oficiala-informacija/izsolespardosana/

Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem un izsoles dalībnieku reģistrācija notiek līdz 2019. gada 29. martam Rēzeknes pilsētas domē, Atbrīvošanas alejā 93, 104. kabinetā darba dienās no plkst. 8.00 līdz 12.00 un 12.30 līdz 16.30.

Pielikums Nr. 1
Pielikums Nr. 2
Pielikums Nr. 3

Ir iespēja noorganizēt objekta apskati, iepriekš vienojoties.

Kontaktinformācija:

Daiga Utāne

Rēzeknes SEZ pārvaldes ārējo sakaru organizatore
Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne, LV- 4601
Tel./ fax +371 64625941
Mob.tel. +371 28633550
e-pasts: pr@rsez.lv 

www.rsez.lv


Atgriezties uz sarakstu