Publicēts jaunais nozares katalogs Latvian Metal Industry 2017

Publicēts jaunais nozares katalogs Latvian Metal Industry 2017

22.martā notika MASOC biedru pilnsapulce, kurā tika prezentēts jaunais mašīnbūves un metālapstrādes nozares katalogs Latvian Metal Industry 2017. Katalogā ir iekļauta informācija par visiem asociācijas biedriem – kopā 166 uzņēmumiem un organizācijām.

Katalogu Latvian Metal industry MASOC atjauno un publicē reizi gadā, tādejādi nodrošinot, ka tajā iekļautā informācija ir aktuāla. Katalogs tiek plaši lietots nozares profesionāļu vidū gan Latvijā, gan citās valstīs. Katalogā ir ietverta pamata informācija par uzņēmumiem – kontaktinformācija, pamata ekonomiskie rādītāji, galvenie tirgi, darbības profils un sadarbības intereses. Sevišķi svarīga ir iekļautā informācija par uzņēmumu rīcībā esošajām tehnoloģijām, kas atvieglo savstarpējo kooperāciju un partneru piesaisti.

Katalogs tiek plaši izplatīts nozares profesionāļu lokā dažādu vizīšu, tikšanos, izstāžu un pasākumu ietvaros, kā arī izmantojot ārvalstu ekonomisko pārstāvniecību un dažādu sadarbības organizāciju tīklu. Katalogu var saņemt arī MASOC birojā.

Elektronisko versiju PDF formātā var lejupielādēt šeit.


Atgriezties uz sarakstu