Projekta “Mašīnbūves kompetences centrs” (līguma Nr.5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/006) apstiprinātie pētniecības projekti

2023. gada maijā Centrālā finanšu un līgumu aģentūra piešķīrusi valsts atbalstu deviņiem pētniecības projektiem

Automatizētu inženiersistēmu ražošanas tehnoloģijas

Pētniecības projekts 1.1 “Robotizētas sistēmas izveide vēja turbīnu torņu mazgāšanai”

Projekta mērķis ir izveidot robotu sistēmu un tai pielāgotu videi draudzīgu mazgāšanas līdzekli vēja turbīnas torņa mazgāšanai, kas spētu veikt vēja turbīnu torņu tīrīšanu ātrāk, efektīvāk un drošāk kā esošie komerciālie risinājumi, kas izmanto industriālos alpīnistus. Tādējādi rezultātā tiks piedāvāts un komercializēts efektīvs vēja turbīnu torņu mazgāšanas pakalpojums.

Vēja turbīnu torņi vēja turbīnu ekspluatācijas gaitā kļūst netīri – uz tiem var klāties putekļi vai sūnas, kā arī no turbīnas gondolas tekošā eļļa, radot riskus vēja turbīnas torņa ilgmūžībai un apkārtējai videi. Lai minētos riskus novērstu, vēja turbīnu torņi tiek mazgāti. Šo darbu parasti veic industriālie alpīnisti – tas ir riskants un ilgstošs darbs, kas prasa īpaši trenēta personāla iesaisti.

SIA Aerones sadarbībā ar SIA Happy Fish plāno šo procesu atvieglot, radot vēja turbīnas torņa mazgāšanas robotu un tam īpaši pielāgotu mazgāšanas līdzekli. Projektā, balstoties uz Aerones esošajā iestrādnēm un pieredzi, paredzēts veidot šāda robota dizainu un prototipu, vienlaicīgi sadarbībā ar SIA Happy Fish attīstot arī mazgāšanas līdzekļa formulu un lietošanas tehnoloģiju, kas būtu īpaši pielāgota esošajām vajadzībām. Sākotnēji potenciālie risinājumi tiks pētīti uz neliela izmēra robotu, pētot dažādu mehānisku mazgāšanas risinājumu spēju nomazgāt turbīnas torņa virsmai piekaltušu eļļu. Vienlaicīgi Happy Fish pielāgos mazgāšanas līdzekli tā, lai tas būtu izmantojams ar dažādas cietības ūdeni un būtu pārvietojams iespējami koncentrētā veidā. Projektam turpinoties, tiks izveidota un optimizēta liela izmēra robotizēta sistēma, demonstrējot tā darbību uz reāla vēja turbīnas torņa. Tādējādi paredzēts, ka projekts sākas 4. tehnoloģiskās gatavības līmenī (TRL4) un beidzas TRL8.

Projekta rezultātā tiks veikta eko-inovatīva attīstība, radot videi draudzīgu tehnoloģiju, kas vēja turbīnu torņus spēj nomazgāt ātrāk un ar mazāku ūdens patēriņu, nekaitējot apkārtējai videi. Tas nozīmē, ka, lai nomazgātu vēja turbīnu, to būs nepieciešams apturēt uz īsāku laiku, tā radot mazākus zaudējumus vēja parku operatoriem un iegūstot vairāk atjaunojamās vēja enerģijas.

Projekta ieviešanas gaitā tiks publiskota informācija par veicamo pētījumu un radīto tehnoloģiju pozitīvo ietekmi uz apkārtējo vidi, veicinot robotikas un videi draudzīgu mazgāšanas līdzekļu attīstību un veicinot vēja enerģētikas attīstību.

Pētniecības projektu īsteno SIA “Aerones Engineering” un SIA “Happy Fish”.

Materiālu ražošanas tehnoloģijas

Pētniecības projekts 2.1 “Augstu prasību videi piemērotu nerūsējošā tērauda gaismekļu ražošanas tehnoloģijas un prototipu izstrāde”

Šī projekta mērķis ir, efektīvi sadarbojoties diviem dažādu nozaru komersantiem - Pedrobeat Lighting Company SIA un Steel Profi SIA, izstrādāt tehniskās specifikācijas, industriālas ražošanas tehnoloģiju un prototipus gaismekļiem, kas piemēroti lietošanai īpaši smagos darbības apstākļos, tajā skaitā, off-shore objektos, tuneļos, raktuvēs, ķīmiski un materiāli aktīvās, kā arī eksplozīvi jūtīgās vidēs. Kā zināms, elektriskām un neelektriskām iekārtām, kas paredzētas lietošanai darba vietās, kurās var rasties sprādzienbīstamas vides risks, jānodrošina uzstādīšanas vietai atbilstošs drošības līmenis.

Projekta laikā tiks pētīti mehāniski un tehnoloģiski risinājumi gaismekļu korpusa, izolācijas un speciālu turētāju ražošanai. Produkta sērija būs unikāla ar tā atbilstību un piemērojamību visa veida speciālajai industrijai, tajā skaitā – off-shore naftas un gāzes industrijai, alternatīvās enerģijas, kuģniecībai, dzelzceļam, tuneļu infrastruktūrai, raktuvēm un pārtikas industrijai, kā arī speciāliem, augstas prasības segmentiem, kā kravas automašīnu, autobusu, dzelzceļā ritošā sastāva apkopes infrastruktūrai. Visas šīs jomas vieno prasības pēc augstas anti korozijas pakāpes, droša, ilgtspējīga, piemērotas montāžas gaismekļa, kura ražošanā izmantots augstākās pakāpes nerūsējošais tērauds. Nerūsējošā tērauda industriāla, efektīva un ekonomiski pamatota apstrāde  tādā veidā, lai tas var kalpot profesionāla gaismekļa izstrādei ir tehnoloģisks izaicinājums, kuru risinās šī projekta ietvaros. Eksperimentālās izstrādes laikā plānots izstrādāt agresīvas vides noturīgus gaismekļus un to konstrukcija, lai gala produkta cena būtu konkurētspējīga tirgū pie vidēji lieliem ražošanas apjomiem.

Projekta rezultātā plānots izstrādāt šādu gaismekļu sēriju:

 • Lineārs gaismeklis off-shore videi, tajā skaitā, kuģniecībai īpaši agresīvā sāļā vidē
 • Lineārs gaismeklis eksplozijas risku zonās – EX Zone (ATEX) tipa gaismeklis
 • Lineārs gaismeklis tuneļiem ar augstu anti korozijas prasību (Skandināvijas un līdzīgs tirgus)
 • Lineārs gaismeklis smagajai industrijai ar ķīmiski aktīvu vidi
 • Lineārs gaismeklis kravas, komerciālo, sabiedrisko transporta mazgāšanas infrastruktūrai ar augstu sārmu pakāpes mazgāšanas līdzekļu izmantošanu
 • Lineārs gaismeklis pārtikas industrijai
 • Lineārs gaismeklis komerciālai lauksaimniecībai ar izturību pret augstu izdales gāzu koncentrāciju.

Produktu prototipi pēc to izstrādes tiks testēti reālos darbības apstākļos (TRL7).

Pētniecības projektu īsteno SIA “Pedrobeat Lighting Company” un SIA “Steel Profi”.

Transporta tehnoloģijas

Pētniecības projekts 3.1 “Izstrādāt atbilstošu metāliskā substrāta konstrukciju komerctransporta izplūdes sistēmām EURO6 un EURO7”

Metāliskais substrāts - plāna metāla (folija) materiāls, kas veido šūnveida struktūru - pamatni priekš katalītiskā pārklājuma uzklāšanas.

Attīstoties komerctransporta izplūdes sistēmām, tām jāspēj sasniegt EURO6 un EURO7 paredzētās normas. Esošais Dinex produkts, metāliskais substrāts, nodrošina pietiekamu laukumu katalītiskajai reakcijai, bet rada pārāk lielu gāzu plūsmas pretspiedienu, kas neatbilst komerctransporta ražotāju prasībām (EURO6, EURO7). Lai spētu ražot, izplūdes sistēmām EURO6 un EURO7 atbilstošus metāliskos substrātus, nepieciešams izstrādāt atbilstošu metāliskā substrāta produkta konstrukciju, kas atbilstu EURO6 un EURO7 prasībām.

Pētniecības projekta mērķis ir izstrādāt metāliskā substrāta konstrukciju komerctransporta izplūdes sistēmām (EURO6, EURO7), atbilstoši definētajām prasībām (ārējais diametrs 144 mm, garums 120 mm, virsmas laukums bez pārklājuma ≥ 8m2, pretspiediens ≤ 11 mBar, izstumšanas spēks ≥ 20kN, izplūdes gāzu plūsma līdz 600 m3/h)

Eksperimentālās izstrādes ietvaros plānots:

Izstrādāt metāliskā substrāta dizainu,

Izgatavot un salikt metāliskā substrāta prototipa komponentes,

Veikt prototipa komponenšu testēšanu mākslīgi radītā vidē.

Gala rezultāts: Jauna metāliskā substrāta konstrukcija, kura prototipa komponentes pārbaudītas mākslīgi radītā vidē (metāliskā substrāta prototipa komponentes atbilst projekta mērķim).

Pētniecības projektu īsteno SIA “DINEX Latvia”.

Pētniecības projekts 3.2 “Bezpilota lidaparāta (mērķa platformas) vadības sistēmas un ražošanas tehnoloģijas pilnveide”

Projekta mērķis ir pilnveidot uzņēmuma jau izstrādāto bezpilota lidaparātu (mērķa platformu). Uz doto brīdi uzņēmums ir veicis apjomīgus projektēšanas un testēšanas darbus un izgatavojis bezpilota lidaparātu trīs secīgos prototipos, kur otrā prototipa versija tika izgatavota vairākos eksemplāros. Lidaparāts paredzēts militāro mācību atbalstam, kur to izmanto kā lidojošu mērķi, lai veiktu apmācību bezpilota lidaparātu notriekšanai. No tā arī izriet galvenie lidaparāta kritēriji – tam jābūt salīdzinoši lētam, iespēju robežās biodegradablam, labi manevrēt-spējīgam un ērti lietojamam. Līdzšinējā bezpilota lidaparāta izstrāde notika ciešā sadarbībā ar Latvijas Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem un turpmāka bezpilota lidaparāta attīstīšanā plānojam turpināt šo sadarbību. Konkrētais lidaparāts ir būtiski atšķirīgs no citiem Latvijā izgatavotajiem bezpilota lidaparātiem, gan konstruktīvi, gan pielietojuma ziņā. Lidaparāta izstrāde nav bijusi sadarbība ar citiem Latvijas bezpilota lidaparātu ražotājiem, bet ja rastos šāda iespēja, to labprāt izvērtētu. Projektā plānojam attīstīt divus virzienus:

1. Zemes vadības stacijas izveide.

2. Ražošanas tehnoloģijas pilnveidošana lina kompozīta korpusam un vadības virsmām. Šī projekta ietvaros plānojam pētīt un attīstīt vakuumēšanas tehnoloģiju, detaļu matricas, līmēšanas temperatūras režīmus, montāžas procesu.

Zemes vadības stacijas izstrādes virzienā plānojam izstrādāt zemes vadības staciju un komunikācijas antenu sistēmu, kas ļautu bez papildus aprīkojuma (nojumes, telts utt.) veikt lidojumus ar SIA TEMESO izstrādātiem un uz līdzīgu vadības sistēmu bāzes būvētiem bezpilota lidaparātiem sliktos laikapstākļos (lietū, sniegputenī utt.) Vadības stacija paredzēta kā ērti pārnēsājams un drošs koferis un antenu sistēma, viegli samontējama antena ar sekošanas funkciju un palielinātu darbības distanci. Šis process sastāvēs no trīs posmiem – 1.Zemes stacijas izstrāde 2.Antenas izstrāde 3.Iekārtas darbības testēšana un pilnveidošana.

Ražošanas tehnoloģijas pilnveidošanā par pamatu tiks ņemta tehnoloģija, ko SIA TEMESO izmanto šobrīd ražotiem bezpilota lidaparātiem. Galvenās aktivitātes tiks vērstas uz tehnoloģijas uzlabošanu, lai paaugstinātu izstrādājuma kvalitāti un optimizētu ražošanas tehnoloģiju. Paralēli tam tiks veikti pētījumi, lai piemeklētu piemērotāko vakuumēšanas tehnoloģiju un sastādītu katras detaļas vakuumēšanas tehnoloģijas plānu. Tiks salīdzināta arī temperatūras ietekme uz izstrādājuma kvalitāti. Izvērtēta iespēja mainīt materiālu proporciju, lai iegūtu kvalitatīvāku rezultātu. Šī projekta ietvaros netiks veikta sveķu un auduma piemeklēšana, jo šie darbi jau šobrīd ar labiem rezultātiem notiek cita projekta ietvaros. Šī projekta ietvaros pilnveide tiks koncentrēta tieši uz tehnoloģisko procesu ar jau izvēlētiem materiāliem.

Plānotie rezultāts ir funkcionējošas Zemes stacijas un antenas sistēmas izstrāde, ko tālāk uzņēmums varētu piedāvāt kopā ar saviem bezpilota lidaparātiem, kā arī ražošanas tehnoloģijas uzlabojumu ievīšanas uzņēmuma ražošanas procesos. Galvenie uzlabojumi ko vēlamies ieviest ir:

1. Samazināt roku darbu bezpilota lidaparāta korpusa izgatavošanā.

2. Izstrādāt jaunas matricas formu līmēšanai.

3. Atrast piemērotāko temperatūras režīmu, kas ļautu uzlabot izstrādājuma kvalitāti un mehānisko izturību.

4. Uzlabot vakuumēšanas tehnoloģiju.

Pētniecības projektu īsteno SIA “Temeso”.

Starpnozaru pētījumi

Pētniecības projekts 4.1 “Ziemeļeiropas klimatiskajiem apstākļiem atbilstošas viedās ventilācijas iekārtas prototipa izstrāde”

Pētniecības projekta ietvaros projekta iesniedzējs SIA “Ventmontāža” Cauruļvadu, apkures un gaisa kondicionēšanas iekārtu uzstādīšana (43.22, versija 2.0) plāno izvērst starpnozaru sadarbību, piesaistot sadarbības partneri SIA “Ģood Steel”, kas strādā Metāla konstrukciju un to sastāvdaļu ražošana (25.11, versija 2.0) nozarē.

Projekta ietvaros paredzēts izpētīt un izstrādāt ventilācijas iekārtu, kas ir uzstādāma īsā termiņā, ar minimālām papildus izmaksām - ērti montējama gatavos, izremontētos objektos, nebojājot apdares, vienkārši un saprotami vadāma lietotājam.

Pētniecības projekta rezultātā tiks izstrādāti un izgatavoti iekārtu prototipi – kompaktas ventilācijas iekārtas (izmēros S, M, L), ar prioritāti - efektīva Co2 līmeņa nodrošināšana un pēc iespējas mazu enerģijas zudumu nodrošināšana. Iekārtas paredzētas ar sadarbspējīgas ar viedajām tehnoloģijām un attālinātās vadības un kontroles sistēmām.

Pētniecības projekta ietvaros paredzētas tikai eksperimentālās izstrādes aktivitātes.

Pētniecības projektu īsteno SIA “Ventmontāža” un SIA “Good Steel”.

Pētniecības projekts 4.2 “Robotizētas ēdināšanas serisa iekārtas gatava ēdiena glabāšanas un servēšanas modulis”

Pētniecības projektā paredzēts izveidot prototipu robotizētas ēdināšanas servisa iekārtas gatava ēdiena glabāšanas un servēšanas moduļa eksperimentālā izstrāde, ietverot pasūtīšanas, uzglabāšanas, dozēšanas, higiēnas nodrošināšanas un servēšanas funkcijas. Aktivitātes ietvers mehāniskā dizaina izstrādi ņemot vērā funkcionālās īpatnības pārtikas sektorā, mehatronisko sadaļu, kā arī mākoņservisā balstītas vadības sistēmas izveidi un tās integrāciju plašākās sistēmās, kas spētu pieņemt komandas attālināti. Projekta mērķis ir izveidot funkcionālu iekārtas prototipu.

Pētniecības projektu īsteno SIA “Roboeatz”, SIA “Mitigate”.

Pētniecības projekts 4.3 “Gāzveida ūdeņraža degvielas iesmidzināšanas sistēma manevru lokomotīvju dzinējiem”

Pētniecības projekta mērķis ir izpētīt un izstrādāt gāzveida ūdeņraža degvielas iesmidzināšanas sistēmu manevru lokomotīvju dzinēju pārbūvei no dīzeļdegvielas uz tīrāku, ilgtspējīgāku un Eiropas kopienas kopējai enerģētikas un transporta attīstības stratēģijai atbilstošāku degvielu - ūdeņradi. Lai sasniegtu projekta mērķi, projekta vadošais partneris SIA DIGAS īstenos divas rūpnieciskā pētījuma aktivitātes, kā rezultātā tiks izpētīta ūdeņraža degvielas iesmidzināšanas sistēmas tehnoloģija un izstrādāts sistēmas koncepcijas tehniskais dizains, un kopā ar projekta sadarbības partneri SIA ELBORS trīs eksperimentālās izstrādes aktivitātes, kuru rezultātā uz manevru lokomotīves dzinēja tiks uzstādīts un testēts gāzveida ūdeņraža degvielas iesmidzināšanas sistēmas prototips. Aktivitāšu rezultātā gāzveida ūdeņraža degvielas iesmidzināšanas sistēmas tehnoloģija tiks attīstīta no TLR 4 uz TRL7 plaši demonstrējot pirmo Eiropas Savienībā pārbūvēto manevru lokomotīves dzinēju uz ūdeņradi.

Pētniecības projektu īsteno SIA “Digas”, SIA “Elbors”.

Pētniecības projekts 4.4 “Tehnoloģija un iekārtas prototips objektu ar mainīgiem parametriem fasēšanai fiksētu nosacījumu iepakojumā”

Projekta mērķis ir radīt tehnoloģiju un iekārtas prototipu, kas grupē mainīga svara un citu mainīgu parametru objektus kopās ar fiksētu svaru noteiktās robežās, tad ievieto grupēto kopu vienā iepakojumā saskaņā ar noteiktu algoritmu.

Galvenās aktivitātes:

 • izpētīt dažādu fasējamu pārtikas produktu svara un citu parametru statistisko un momentāno sadalījumu, kas ļautu konstatēt matemātiskās likumsakarības un tad modelēt grupēšanas risinājumus fasēšanai.  Uz iegūto sadalījumu raksturīgo parametru pamata izveidot matemātiskos modeļus, kas, savukārt, būs noderīgi, veidojot optimizētas grupēšanas tehnisko risinājumu
 • produktu grupēšanas tehniskā risinājuma izstrāde, kas nodrošina produktu sakārtošanu iepakojumā pēc noteiktiem parametriem, ievērojot produktu telpiskās īpašības
 • Modulāri modificējamas iekārtas risinājuma izstrāde un moduļu testēšana, kas ļaus iekārtu pielāgoti pielietot fasēšanai dažādās pārtikas ražošanas nozarēs un dažāda ražošanas apjoma uzņēmumos
 • Iekārtas prototipa izveide, kas orientēta sākotnēji putnu gaļas un zivju apstrādes ražošanas uzņēmumu vajadzībām
 • Izstrādāt satveršanas metodes un ātri maināmus satvērējus dažādiem produktiem, tādējādi paplašinot iekārtas pielietojamību.

Plānotais rezultāts:

 1. Modulāri pielāgojamas fasēšanas iekārtas ar elastīgu veiktspēju prototips kā platforma pielietojumam dažādās pārtikas ražošanas nozarēs.
 2. Ātri nomaināmi produktu satvērēji manipulatoru aprīkošanai, kas izmantojami dažādās pārtikas nozarēs, kur pielieto manipulatorus produktu pārelšanai un apstrādei.
 3. Jauna tipa objektu iebarošanas modulis un produktu kombināciju veidošanas modulis, kas tiks veidots, realizējot matemātiskās modelēšanas pētījumu gaitā iegūtās atziņas par pārtikas produktu gabaliņu īpašību izkliedes raksturojumiem.
 4. Potenciālie intelektuālā īpašuma objekti, kas radīsies projekta izstrādes gaitā:
  1.  apstrādājamo objektu salikšanas optimizācijas metode, balstīta procesa matemātiskajā modelī

Jauna tipa objektu iebarošanas moduļa un produktu kombināciju veidošanas moduļa tehniskais risinājums

Pētniecības projektu īsteno SIA “PERUZA”, SIA “Procesu analīzes un izpētes centrs”.

Pētniecības projekts 4.5 “Automatizētas picērijas iekārtas izstrāde”

Šī projekta mērķis ir, efektīvi sadarbojoties diviem dažādu nozaru komersantiem – AIMtech SIA un Steel Profi SIA, izstrādāt automatizētu ražošanas iekārtu, kas veiks mīklas izstrādājumu, tādu kā picas, automātisku pagatavošanas procesu tirdzniecības vietās. Iekārtu paredzēts projektēt tā, lai maksimāli saīsinātu laika periodu starp pasūtījuma veikšanu un produkcijas izsniegšanu klientam. Provizoriski darbības princips būs sekojošs – iekārtā tiks manuāli ievietotas produktu sagataves, un pirkuma brīdī iekārta veiks izvēlētā produkta pagatavošanu līdz 300 grādi (pēc Celsija) augstā vides temperatūrā, konvekcijas krāsnī, un pēc tam pasniegs pircējam. Konvekcijas tipa krāsns izveide izvēlēta balstoties uz plaši presē un publikācijās aprakstītajām priekšrocībām un pozitīvo ietekmi uz produkta garšu. Teorētiski būtu iespējams produktu uzsildīt ar indukcijas tipa virsmu vai arī ar infrasarkano starojumu, taču šie termiskās apstrādes procesi pārtikas pirmreizējā pagatavošanā netiek augstu novērtēti no kvalitātes viedokļa. Mikroviļņu krāsnī jeb infrasarkanajā starojumā pagatavots ēdiens tiek zemu vērtēts no pārtikas speciālistu puses, jo uzsildīts produkts var vietām būt pārkarsēts, vietām vēl auksts.

Tā kā šī projekta mērķis ir izveidot produktu, ko patērētāji labprāt lieto arī atkārtoti, tad būtiska ir produkcijas garša. 

Iekārtu izveidojot, ir jāatrisina vairāki secīgi tehniski un tehnoloģiski uzdevumi, tādi kā:

 1. Nodrošināt ēdiena sagatavju uzglabāšanu atdzesētā telpā neatkarīgi no ārējās temperatūras ietekmes, t.sk. ja produkts tiks novietots ārtelpās ar apkārtējās vides temperatūru no -40 līdz +50 grādiem pēc Celsija.
 2. Ēdiena sagatavju uzcepšanu tādā veidā, lai iepakojums nepārkarstu un to būtu iespējams noturēt rokās pēc padošanas klientam. Tāpat arī cepšanas laikā jāpanāk, lai picas pamatne būtu kraukšķīga un virspuse vienmērīgi silta. 
 3. Nodrošināt higiēnisku produkta pagatavošanas un izsniegšanas procesu, kura laikā ēdiena sagatave nesaskaras ar iekārtas mehāniskām sadaļām, lai tādējādi netiek sasmērēti iekārtas mehānismi un samazinās nepieciešamība pēc biežam apkopēm.
 4. Paredzēt iekārtas modulāro paplašināšanās iespēju, nākotnē pievienojot jaunus moduļus dzērienu un citu uzkodu izsniegšanai.

Lai izpildītu visus minētos uzdevumus, ir jāveic sekojoši pētniecības procesa posmi:

 1. Izpētīt aktuālās tehnoloģijas automātiski mehanizēto cepšanas iekārtu darbības principus, t.sk. salīdzināt konvekcijas un indukcijas cepšanas veidus, kā arī definēt efektīvos pielietošanas veidus atdzesētās produkcijas ātrai pagatavošanai.
 2. Tehnoloģiski izstrādāt iekārtas atsevišķos darbības blokus:
  1. Zemas temperatūras produkcijas uzglabāšanas tehnoloģiskais mezgls;
  2. Produkcijas pagatavošanas (cepšanas) tehnoloģiskais mezgls;
  3. Produkcijas papildus apstrādes mezgls – produkta sadalīšana.
  4. Produkcijas izsniegšanas tehnoloģiskais mezgls;
  5. Mehanizācija visu tehnoloģisko mezglu savienošanai.
 3. Veikt prototipu projektēšanas darbus:
 4. Atdzesētās produkcijas uzglabāšanas un padošanas tehnoloģiskajam mezglam;
 5. Produkcijas pagatavošanas (cepšanas) tehnoloģiskajam mezglam;
 6. Produkcijas papildus apstrādes mezglam – produkta sadalīšanai.
 7. Produkcijas izsniegšanas tehnoloģiskajam mezglam;
 8. Mehanizācijai visu tehnoloģisko mezglu savienošanai.
 9. Atdzesētās produkcijas uzglabāšanas un padošanas tehnoloģiskajam mezglam;
 10. Produkcijas pagatavošanas (cepšanas) tehnoloģiskajam mezglam;
 11. Produkcijas papildus apstrādes mezglam – produkta sadalīšanai.
 12. Produkcijas izsniegšanas tehnoloģiskajam mezglam;
 13. Mehanizācijai visu tehnoloģisko mezglu savienošanai.
 14. Izgatavot iekārtas prototipus:
 15. Veikt visu izstrādāto prototipu komponenšu testēšanu.
 16. Pilnveidot un pārveidot iekārtas komponentus pēc testēšanas rezultātiem.
 17. Veikt iekārtas prototipa testēšanu ikdienas darbībai pietuvinātos apstākļos un darbinot dažādos ekspluatācijas režīmos.
 18. Izvērtēt testēšanas rezultātus un, balstoties uz šiem rezultātiem, veikt jaunā produkta – automatizētās picērijas prototipa, projektēšanu.

Projekta laikā tiks izstrādāti mehāniski un tehnoloģiski risinājumi korpusa, tehnisko elementu ražošanai, izstrādāta programmatūra, kā arī izstrādāts prototips, kas tiks testēts reālos darbības apstākļos (TRL7).

Pētniecības projektu īsteno SIA “AIMtech”, SIA “Steel Profi”.

 

Projekts līdzfinansēts Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.1.r. reformu un investīciju virziena "Produktivitātes paaugstināšana caur investīciju apjoma palielināšanu P&A" 5.1.1.r. reformas "Inovāciju pārvaldība un privāto P&A investīciju motivācija" 5.1.1.2.i. investīcijas "Atbalsta instruments inovāciju klasteru attīstībai" ietvaros.


Atgriezties uz sarakstu