Parakstīts saprašanās memorands par Eiropas Digitālās inovācijas centra (European Digital Innovation Hub) ieviešanu Latvijā

Parakstīts saprašanās memorands par Eiropas Digitālās inovācijas centra European Digital Innovation Hub ieviešanu Latvijā

22. jūlijā Latvijas Informācijas tehnoloģiju klasteris kopā ar MASOC un citiem sadarbības partneriem, parakstīja saprašanās memorandu par Eiropas Digitālās inovācijas centra (European Digital Innovation Hub) ieviešanu Latvijā.

Saprašanās memoranda iniciators ir Latvijas Informācijas tehnoloģiju klasteris, kurš šajā kopīgajā iniciatīvā apvieno vadošos nozares partnerus – gan Latvijas vadošo tautsaimniecības industriju asociācijas, gan universitātes un zinātnes centrus.

Saprašanās memorands paredz iesaistīto pušu vienošanos par kopēju redzējumu un darba plānu Latvijas uzņēmējdarbības digitālās transformācijas veicināšanā, kopēji veidojot nacionālo pieteikumu Eiropas Digitālā inovāciju centra izveidei Latvijā.Mašīnbūves un metālapstrādes asociāciju pasākumā pārstāvēja tās padomes loceklis Ivars Eniņš.


Eiropas Digitālo inovāciju centri ir daļa no Eiropas Savienības (ES) programmas “Digitālās Eiropas programma”, kas uzsāks savu darbību 2021. gadā. Ar tās palīdzību plānots veicināt Eiropas valstu digitālu transformāciju, t.i. digitālo tehnoloģiju ieviešanu uzņēmumos, publiskās pārvaldes iestādēs, kā arī uzlabojot dalībvalstu iedzīvotāju digitālās prasmes. Tā kā šādi centri darbosies visās ES dalībvalstīs, arī Latvija tiks iekļauta kopējā Eiropas digitālo tehnoloģiju ekosistēmā. Tādā veidā tiks sniegta iespēju pārņemt citu valstu pieredzi un zināšanas, kā arī dalīties ar savām kompetencēm.

Digitālo inovāciju centru galvenais uzdevums būs veicināt Latvijas (līdzīgi kā citu dalībvalstu) izaugsmi sasaistē ar ekonomikas un sabiedrības digitālo transformāciju tādā veidā, lai ieguvumus no digitalizācijas procesa iegūtu arī iedzīvotāji. Lai to īstenotu, centriem būs jānodrošina piekļuve jaunākajām digitālajām tehnoloģijām, veicinot labās prakses piemēru pārņemšanu starp nozarēm un digitālo tehnoloģiju izmantošanas pilnveidi valsts pārvaldes iestādēs un uzņēmumos atbilstoši digitālās transformācijas radītajiem izaicinājumiem. Digitālo inovāciju centri galvenokārt darbosies kā kontaktpunkts, kurā valsts pārvaldes iestādes un uzņēmumi varēs saņemt padomus un testēt digitālās inovācijas, kā arī apmainīties un iegūt informāciju par sev nepieciešamā risinājuma izstrādi un attīstību. Tā kā centri būs savienoti kopējā tīklā, informāciju un pakalpojumus būs iespējams saņemt arī citviet Eiropā esošajos centros un izmantot citas ES valsts pieredzi un tehnoloģijas, tādējādi sekmējot inovāciju atvērtību. Par šādu centru var kļūt augsti digitāli attīstītas institūcijas (pētniecības institūcijas, universitātes, konsorciji, u.c.), kuri ir specializējušies kādā jomā, bet papildus saviem pienākumiem pieteikušies un ir gatavi uzņemties arī nacionālā centra funkciju īstenošanu. Atsevišķos centros atkarībā no to līdzšinējās darbības un kompetencēm varēs saņemt arī tematiskos pakalpojumus (tai skaitā ar mākslīgo intelektu, augstas veiktspējas datošanu un kiberdrošību un uzticēšanos saistītus pakalpojumus).

Papildus šajos centros valsts pārvaldes iestādes un uzņēmumi varēs izveidot liela mēroga pilotprojektus lietu interneta, progresīvās ražošanas un tehnoloģiju stiprināšanai viedajās pilsētās, mājokļos, savienotajos automobiļos, mobilās veselības aprūpes pakalpojumos, u.c. jomās. Tāpat centri nodrošinās apmācības padziļinātu digitālo prasmju apguvei darbavietās, kā arī prakses iespējas studentiem. Tas ļaus valstīm ātri reaģēt uz straujajām izmaiņām darba tirgus pieprasījumā.

Centru finansējums plānots no diviem avotiem: 50% tiks finansēti no Digitālās Eiropas programmas, 50% no dalībvalstu puses: Eiropas Reģionālā attīstības finansējuma (ERAF) finansējuma.

Informācijas avots – VARAM mājas lapa: http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/?doc=28524&fbclid=IwAR2DvUNwWRl1ZMKc229PRZHGMfrmABgT8p5umjvAbvqdP48EG6XcMs4XjyA

Informācija par pasākumu un foto - Latvian IT Cluster mājas lapa: https://www.itbaltic.com/single-post/2020/07/23/PARAKSTA-MEMORANDU-PAR-EIROPAS-DIGIT%C4%80L%C4%80-INOV%C4%80CIJU-CENTRA-IZVEIDI


Atgriezties uz sarakstu