MASOC ziņas

Latvijas vadošie nozaru klasteri paraksta Saprašanās memorandu un dibina Latvijas Klasteru tīklu

Latvijas vadošie nozaru klasteri paraksta Saprašanās memorandu un dibina Latvijas Klasteru tīklu

Mašīnbūves kompetences centrā līdz 19 jūlijam tiek pieņemti pētniecības projektu iesniegumi jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei

Mašīnbūves kompetences centrā līdz 19. jūlijam tiek pieņemti pētniecības projektu iesniegumi jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei

Projekta Mašīnbūves kompetences centrs apstiprinātie pētniecības projekti

Projekta “Mašīnbūves kompetences centrs” apstiprinātie pētniecības projekti

2019. gada maijā projektā „Mašīnbūves kompetences centrs” (līguma Nr. 1.2.1.1/18/A/008) apstiprināti 6 nozares un 3 starpnozaru pētniecības projekti.

MASOC uzņēmumu piedāvātie produkti un tehnoloģijas kokapstrādes nozarei

MASOC uzņēmumu piedāvātie produkti un tehnoloģijas kokapstrādes nozarei

Publicēts materiāls par MASOC uzņēmumu piedāvātiem produktiem, iekārtām un tehnoloģijām kokapstrādes nozarei

SIA MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES CENTRS ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru noslēdzis līgumu par projekta Mašīnbūves kompetences centrs līguma Nr 121118A008 īstenošanu ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds ERAF

SIA „MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES CENTRS” ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru noslēdzis līgumu par projekta „Mašīnbūves kompetences centrs” (līguma Nr. 1.2.1.1/18/A/008) īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF)

Noslēdzies Latvijas uzņēmēju divu nedēļu ilgais biznesa brauciens uz DĀfrikas valstīm SME Aisle projekta ietvaros

Noslēdzies Latvijas uzņēmēju divu nedēļu ilgais biznesa brauciens uz D-Āfrikas valstīm SME Aisle projekta ietvaros

Mašīnbūves kompetences centrā ir iespējams saņemt finansiālu atbalstu starpnozaru pētniecības projektiem ko paredzēts īstenot līdz 2021 gada beigām

Mašīnbūves kompetences centrā ir iespējams saņemt finansiālu atbalstu starpnozaru pētniecības projektiem, ko paredzēts īstenot līdz 2021. gada beigām

Rēzeknes SEZ pārvalde piedāvā potenciālajiem investoriem renovētu investīciju objektu Rēzeknē

Rēzeknes SEZ pārvalde piedāvā potenciālajiem investoriem renovētu investīciju objektu Rēzeknē

Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem un izsoles dalībnieku reģistrācija notiek līdz 2019. gada 29. martam.

Pagarināts pētniecības projektu dokumentu iesniegšanas termiņš Mašīnbūves Kompetences centrā līdz 8aprīlim

Pagarināts pētniecības projektu dokumentu iesniegšanas termiņš Mašīnbūves Kompetences centrā līdz 8.aprīlim

Mašīnbūves kompetences centrā ir iespējams saņemt finansiālu atbalstu pētniecības projektiem ko paredzēts īstenot līdz 2021 gada beigām

Mašīnbūves kompetences centrā ir iespējams saņemt finansiālu atbalstu pētniecības projektiem, ko paredzēts īstenot līdz 2021. gada beigām

Pētniecības projekta iesniegumus nepieciešams iesniegt līdz 8. aprīlim.