MASOC uzņēmumu piedāvātie produkti un tehnoloģijas kokapstrādes nozarei

MASOC uzņēmumu piedāvātie produkti un tehnoloģijas kokapstrādes nozarei

Mašīnbūve pēc būtības ir nozare, kura apgādā ar produktiem, iekārtām un tehnoloģijām visas pārējās tautsaimniecības nozares.   Līdz ar to, bieži jauni produkti un tehnoloģijas tiek radīti starpnozaru sadarbības rezultātā, ciešā sadarbībā ar klientu un izprotot tās nozares specifiku un vajadzības, kurai izstrādātās tehnoloģijas ir paredzētas. Meža un kokapstrādes nozare Latvijā ir pēc apjoma lielākā apstrādes rūpniecības nozare, līdz ar to, ir loģiski, ka sadarbojoties mašīnbūves un kokapstrādes nozaru speciālistiem, tiek radītas iekārtas un tehnoloģijas gan vietējam tirgum, gan ārvalstu tirgiem.

MASOC uzņēmumu piedāvātās iekārtas un tehnoloģijas kokapstrādei ir apkopotas bukletā, kuru ir iespējams lejupielādēt šeit.

Materiāls ir pieejams arī angļu un krievu valodā. Drukātā veidā materiālu ir iespējams saņemt MASOC birojā.

Materiāls izstrādāts un publicēts projekta  „Metālapstrādes klastera attīstība” ietvaros Līguma Nr. 3.2.1.1/16/A/011.


Atgriezties uz sarakstu