MASOC kopā ar vēl četrām rūpniecības biedrībām (LETERA, LIKTA, LAĶIFA, LKF) nodibinājusi Latvijas industrijas attīstības konfederāciju (LIAK)

Informējam, ka MASOC kopā ar vēl četrām rūpniecības biedrībām (LETERA, LIKTA, LAĶIFA, LKF) nodibinājusi Latvijas industrijas attīstības konfederāciju (LIAK).

LIAK galvenie darbības mērķi:

- Ražošanas attīstība: Veicināt efektīvu ražošanas procesu attīstību, nodrošinot efektivitāti un resursu optimizāciju;

- Inovāciju atbalsts: Stimulēt inovācijas un jauninājumus ražošanas jomā, nodrošinot tehnoloģisko progresu un konkurētspēju;

- Aizsardzības industrijas attīstība: Kopīgi strādāt pie aizsardzības industrijas attīstības, īpaši pie drošības un aizsardzības produktu un tehnoloģiju attīstības atbalsta.

LIAK savā darbībā paredzējusi šādus uzdevumus:

- Pārstāvība: Nodrošināt efektīvu pārstāvību un dalību sarunās ar valdību un valsts institūcijām, lai aizsargātu un veicinātu rūpniecības nozaru intereses;

- Līdzdalība likumdošanas izstrādē: Sekot līdzi likumdošanas procesiem, iesaistoties likumprojektu izstrādē un normatīvās bāzes pilnveidošanā, kas attiecas uz rūpniecības nozarēm;

- Konsultēšana un ekspertīze: Konsultēt Latvijas valdību un valsts pārvaldes institūcijas par Latvijas industrijas vajadzībām un sniegt atbalstu, lai visefektīvākajā un arī vispraktiskākajā veidā  nodrošinātu Latvijas industrijas attīstību;

- Sadarbība ar citām organizācijām: Aktīvi sadarboties ar citām uzņēmējdarbības pārstāvniecības organizācijām, veicinot vienotu nostāju un kopīgas iniciatīvas;

- Iniciatīvas atbalsts: Atbalstīt iniciatīvas, kas veicina rūpniecības nozaru attīstību, tehnoloģisko progresu un ekonomisko izaugsmi.

Par Latvijas Industrijas attīstības konfederācijas prezidentu tika ievēlēts Normunds Bergs.
Par LIAK viceprezidentiem-
Ivars Eniņš (atbildīgs par ražošanas attīstību)
Juris Binde (atbildīgs par aizsardzības industrijas attīstību)
Vitālijs Skrīvelis (atbildīgs par inovāciju atbalstu)

“Ar šiem mērķiem un uzdevumiem Latvijas Industrijas attīstības konfederācija vēlas radīt dinamisku un efektīvu platformu, kas spēj atbalstīt un veicināt rūpniecības nozaru izaugsmi Latvijā”
- LIAK prezidents Normunds Bergs.

Kontaktinformācija:
Normunds Bergs
E-pasts: liak@liak.lv
Tālr.: 67288360

Latvijas Industrijas attīstības konfederācijas (LIAK) dibinātāji:

Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija (LETERA),
Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācija (MASOC),
Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA),
Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija (LAĶIFA) un
Latvijas Kokrūpniecības federācija (LKF).


Atgriezties uz sarakstu