Latvijas vadošie nozaru klasteri paraksta Saprašanās memorandu un dibina Latvijas Klasteru tīklu

Latvijas vadošie nozaru klasteri paraksta Saprašanās memorandu un dibina Latvijas Klasteru tīklu

2019. gada 1. jūlijā Metālapstrādes klasteris kopā ar vadošajiem Latvijas nozaru klasteriem parakstīja Saprašanās memorandu par turpmāku sadarbību klasteru attīstībai Latvijā un Eiropā.

Lai stiprinātu klasteru sadarbību un koordinētu rīcību Latvijas klasteru un to dalībnieku interešu aizstāvībai un īstenošanai tika nodibināts Latvijas Klasteru Tīkls (Latvian Clusters Network).

Latvijas Klasteru Tīkls ir 11 valstu iniciatīvas grupā, kas veido Eiropas Klasteru Asociāciju (European Cluster Alliance), ko atbalsta Eiropas Komisija un Eiropas Klasteru sadarbības platforma (ECCP).Atgriezties uz sarakstu