Izdots jaunais nozares katalogs LATVIAN METAL INDUSTRY 2023!

Izdots jaunais nozares katalogs LATVIAN METAL INDUSTRY 2023

23. martā ikgadējā biedru sapulcē tika prezentēts jaunais mašīnbūves un metālapstrādes nozares katalogs Latvian Metal Industry 2023. Šo nozari raksturojošo materiālu MASOC atjauno un publicē katru gadu.

Latvian Metal Industry ir apjomīgākais un detalizētākais šāda veida izdevums mašīnbūves un metālapstrādes nozarē Latvijā. Katalogā ir ietverta pamata informācija par uzņēmumiem (kontaktinformācija, darbības profils un piedāvātie produkti), kā arī detalizēta informācija par uzņēmumu rīcībā esošām apstrādes tehnoloģijām un procesiem. Īpaši noderīga šī informācija ir meklējot sadarbības partnerus un apakšpiegādātājus konkrētu tehnoloģisko procesu nodrošināšanai.

Katalogs tiek izplatīts nozares profesionāļiem gan Latvijā, gan ārvalstīs dažādu izstāžu, pasākumu un vizīšu ietvaros, kā arī izmantojot dažādu partneru organizāciju starpniecību.

Drukāto 2023. gada katalogu bez maksas var saņemt MASOC birojā.
Elektronisko PDF versiju iespējams lejupielādēt šeit.


Atgriezties uz sarakstu