Elektroniski pieejams jaunais nozares katalogs LATVIAN METAL INDUSTRY 2020!

Elektroniski pieejams jaunais nozares katalogs LATVIAN METAL INDUSTRY 2020

Latvian Metal Industry ir apjomīgākais un detalizētākais mašīnbūves un metālapstrādes nozares izdevums Latvijā, kuru MASOC atjauno un izdod katru gadu kopš asociācijas darbības pirmsākumiem.

Katalogā ir ietverta pamata informācija par visiem asociācijas biedriem (kontaktinformācija, darbības profils un piedāvātie produkti), kā arī detalizēta informācija par uzņēmumu rīcībā esošām apstrādes tehnoloģijām un procesiem. Īpaši noderīga šī informācija ir meklējot sadarbības partnerus un apakšpiegādātājus konkrētu tehnoloģisko procesu nodrošināšanai.

Katalogs tiek izplatīts nozares profesionāļiem gan Latvijā, gan ārvalstīs dažādu izstāžu, pasākumu un vizīšu ietvaros, kā arī izmantojot dažādu partneru organizāciju starpniecību.

Esat laipni aicināti lejupielādēt jauno 2020. gada katalogu elektroniskā formātā šeit.

Latvian Metal Industry 2020 būs pieejams arī drukātā formātā tuvākajās biedru tikšanās reizēs un MASOC birojā uzreiz pēc ārkārtas stāvokļa atcelšanas valstī.


Atgriezties uz sarakstu