EK aicina izteikties par metināšanas aprīkojuma un darbgaldu ietekmi uz vidi

EK aicina izteikties par metināšanas aprīkojuma un darbgaldu ietekmi uz vidi

Eiropas Komisija ir izsludinājusi sabiedrisko apspriešanu par iespējamiem pasākumiem, kas reglamentētu metināšanas aprīkojuma un darbgaldu ietekmi uz vidi.

Šīs sabiedriskās apspriešanas mērķis ir apkopot visu to iedzīvotāju, attiecīgās nozares organizāciju un uzņēmumu viedokļus un atsauksmes, kuri ir ieinteresēti šajos ražojumos.

Eiropas Savienība plāno noteikt ekodizaina prasības profesionāliem darbgaldiem un metināšanas ierīcēm. Ekodizaina prasības attiecas uz šo ierīču enerģijas un materiālu patēriņa efektivitāti. Minētos pasākumus piemēros visās ES dalībvalstīs, tādējādi radot vienlīdzīgus konkurences apstākļus ražotājiem un nodrošinot patērētājiem iespēju salīdzināt šo ražojumu enerģijas un materiālu patēriņa rādītājus visā Savienībā.

LIAA Eiropas Biznesa atbalsta tīkls aicina aktīvi iesaistīties un dot savu ieguldījumu šajā apspriešanā.

Sīkāka informācija par sabiedrisko apspriešanu, tostarp atsauces uz saistošajiem dokumentiem atrodama šeit.

Anketa latviešu valodā ir atrodama tiešsaistē šeit.

Anketas iesūtīšanas termiņš ir līdz 2018. gada 10. jūlijam.

Ja rodas papildu jautājumi, lūdzam sazināties ar LIAA Eiropas Biznesa atbalsta tīklu: tālr. – 67039430, e-pasts: info@een.lv


Atgriezties uz sarakstu