Atbalstītie projekti

Jau maija vidū, asociācija izskatīja un atbalstīja projektus saistībā ar 1.1.1. specifiskā mērķa „Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.1. pasākumu „Praktiskas ievirzes pētījumi” atbalstīšanā.

Kopumā asociācija ir atbalstījusi 43 projektus 6 pētniecības institūtiem un 8 uzņēmumiem.

Zemāk saraksts ar projektu tēmām:

 • „Daudzfunkcionāla testera izstrāde cieto šūnaino plastmasu materiālu un konstrukciju kvalitātes nesagraujošai testēšanai”;
 • „Viedie nodilumizturīgie nanopārklājumi un materiāli lielgabarīta detaļām un inovatīva tehnoloģija to uznešanai”;
 • „Jaunu materiālu izstrāde ar zemu berzes koeficientu, kas sekmē energoefektīvu iekārtu attīstību, kurām ir garāks lietderīgās kalpošanas laiks un zemākas ekspluatācijas izmaksas”;
 • „Nanostrukturētu optisko materiālu izstrāde pielietojumiem plaša patēriņa produktos”;
 • „Izstrādāt universālu kuģu dzinēju duālās degvielas darbības matemātisko modeli”;
 • „Mikro/nano strukturētu neorganisku antibakteriālu pārklājumu izstrāde nerūsējošam tēraudam”;
 • „Vieda modeļbāzēta kristālu audzēšanas procesu kontroles sistēma”;
 • „Jaunas zināšanas par vilces dīzeļģeneratora modernizācijas iespējām un izstrādāt modernizētas konstrukcijas bezkontaktu vilces dīzeļģeneratoru”;
 • „Izstrādāt jaunas un pilnveidot esošās nanopārklājumu funkcijas ar atbilstošu uzklāšanas tehnoloģiju ieviešanu ražošanā, izstrādāt plāno kārtiņu pārklājumu ”;
 • „Lielais jaudas pastāvīgo magnētu sūkņu izpēte šķidra metāla dzesēšanas sistēmām”;
 • „Ceļa aprīkojuma atbalsta konstrukciju pasīvās drošības aspektu izpēte, modelēšanas un testēšanas”;
 • „Perspektīvi risinājumi inovatīvu polimēru kompozītmateriālu izstrādē 3D printēšanai”;
 • „Modulāra autonoma mobilā iekārta mazajām lauku saimniecībām”;
 • „Inovatīvu gāzes sensoru izstrāde un aprobēšana mobilās platformās gaisa kvalitātes uzraudzībai pilsētvidē”;
 • „Izstrādāt Niķeļa-kadmija saturošo bateriju un akumulatoru reģenerācijas metode, tā turpmākai lietošanai, izslēdzot pārstrādes procesa vides piesārņojumu, kas piemērota mazas un vidējas jaudas ražotnēm”;
 • „Izstrādāt Krola procesa modifikāciju titāna/Ti-Al sakausējumu un intermetālisko savienojumu iegūšanai”;
 • „Attīstīt jaunu nanostrukturēto materiālu iegūšanas tehnoloģiju, t.sk. magnētisko šķidrumu ražošanas un plāno kārtiņu pārklājumu uznešanas jomās”;
 • „Viedās vēja ģeneratoru gultņu ilgtspējas izpētes tehnoloģijas izstrāde”;
 • „Inovatīvas tehnoloģijas izstrāde augstas tīrības nodrošināšanai kristālu audzēšanas procesā izmantojot MHD levitāciju”;
 • „Unikāls, mazizmēra 100 keV bora jonu implantācijas laboratorijas ierīces prototips”;
 • „Pirmās kārtas atgriezeniskās saites (DFB) lāzeru rezonatoru izveide un izpēte 450-650 nm spektra apgabalam”;
 • „Sensoru izveide uz nanostrukturētu materiālu ar augšu pārveidoto luminiscenci bāzes”;
 • „Inovatīvi nanomateriālu funkcionalizētu tinšu drukas tehnoloģijai”;
 • „Fosforiscējoša pārklājuma iegūšana plazmas elektrolītiskajā oksidācijas procesā”;
 • „Izveidot jaunus luminiscējošus platzonu materiālus, aktivētus ar retzemju elementiem, izpētīt to struktūru un spektrālās īpašības, lai radītu efektīgus enerģiju taupošus gaismas starotājus un pārveidotājus ar vēlamām īpašībām, pielietojamus baltās gaismas starotājos un citur”;
 • „Oriģinālu organisko materiālu iespēju demonstrēšanas fotonisko ierīču prototipos”;
 • „Izveidot jaunus luminiscējošus platzonu materiālus, aktivētus ar retzemju elementiem, izpētīt to struktūru un spektrālās īpašības, lai radītu efektīgus enerģiju taupošus gaismas starotājus un pārveidotājus ar vēlamām īpašībām”;
 • „Tehnoloģijas vides fizioloģiskai apgaismojuma raksturošanai un kartēšanai, un tā ergo-ekonomijas uzlabošana pielietojot inovatīvus gaismas avotus”;
 • „Sensoru izveide uz nanostrukturētu materiālu ar augšupārveidoto luminiscenci bāzes”;
 • „Inovatīvu materiālu izpēte un to uznešanas tehnoloģiju izstrāde integrētas Saules enerģijas savākšanas un uzkrāšanas sistēmai pielietojumiem tautsaimniecībā un pilsētvidē (InSol EnSto)”;
 • „Fosforiscējoša pārklājuma iegūšana plazmas elektrolītiskajā oksidācijas procesā”;
 • „Smart boiler house” – „Viedā katlu māja”;
 • „Metalurģiskā silīcija attīrīšana līdz solārai kvalitātei, izmantojot elektromagnētisko siltuma un masas pārneses kontroli”;
 • „Ātrās kristalizācijas tehnoloģijas izstrāde speciālu metālu sakausējuma pulveru iegūšanai izmantošanai 3D printēšanai”;
 • „Speciālo metālu sakausējumu iegūšana izmantojot kompleksu elektromagnētisku iedarbību”;
 • „Transporta palešu izgatavošana no inovatīva dabīgu šķiedru un reciklēta termoplasta matricas kompozītmateriāla”;
 • „Īstenot rūpnieciskā pētījuma un eksperimentālās izstrādes aktivitātes, lai attīstītu jaunas tehnoloģijas bezvadu elektroenerģijas pārraides jomā - svešķermeņu noteikšanas tehnoloģija un dzīvo objektu noteikšanas tehnoloģija – nepieciešamas elektroauto bezvadu uzlādes sistēmās”;
 • „Ģenerators ar magnētiskās plūsmas pārslēgšanu divriteņiem un maziem lidojošiem aparātiem”;
 • „Rast ekonomiski pamatotākos un videi draudzīgākos tehniskos risinājumus izstrādājot tehnoloģiju kopumu esošo dīzeļdegvielas autobusu pārbūvei uz elektroautobusiem”;
 • „Ūdeņraža iegūšana ar lāzera starojumu”;
 • „High performance Erosion resistant multifunctional coatings for Aircraft composite structures (PEROMACS)”
 • „Aerospace system for launching spacecrafts to low earth orbit from aerial vehicle (ACCEL)”

Atgriezties uz sarakstu