Aicinām būt atsaucīgiem un aizpildīt aptauju uzņēmumu digitalizācijas attīstības līmeņa noteikšanai

Aicinām būt atsaucīgiem un aizpildīt aptauju uzņēmumu digitalizācijas attīstības līmeņa noteikšanai

Aicinām būt atsaucīgiem un aizpildīt līdz 22. oktobrim anketu ar desmit jautājumiem
par digitalizācijas attīstību Jūsu uzņēmumā:

Online aptauja

Aptauja par uzņēmumu digitalizācijas līmeni Latvijā tiek veikta "Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020. gadam" projekta "DIGINNO – Digitālo inovāciju tīkls" ietvaros. Projektu Latvijā īsteno LIKTA (Latvijas informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija), VARAM (Vides  Aizsardzības un Reģionālās  attīstības Ministrija) sadarbībā ar Ekonomikas Ministriju.

Projekta mērķis ir veicināt  uzņēmumu digitālo transformāciju un Vienotā Digitālā tirgus ieviešanu  Baltijas jūras reģionā.

Aptaujas mērķis ir novērtēt uzņēmumu digitalizācijas pašreizējo līmeni, attīstības iespējas un tā nozīmi nākotnē. Balstoties uz aptaujā iegūtās informācijas bāzes tiks  sagatavots pārskats par uzņēmumu digitalizācijas tendencēm Baltijas jūras reģionā, kā arī izstrādāts Uzņēmumu Digitālā brieduma pašnovērtēšanas  tiešsaistes rīks  un uzņēmumu digitalizācijas Ceļvedis.


Atgriezties uz sarakstu