Atbalsti Tehnobusa darbību un nozares nākotni!

Atbalsti Tehnobusa darbību un nozares nākotni

Kvalificētu speciālistu trūkums ir viens no lielākajiem izaicinājumiem, ar ko saskaras nozares uzņēmumi. Paredzams, ka jautājums par kvalificētu speciālistu pieejamību savu aktualitāti nezaudēs arī turpmāk, it īpaši ņemot vērā negatīvās demogrāfiskās tendences.

Ar mērķi radīt skolu jaunatnē interesi par inženierzinātnēm, informēt tos par mācību, studiju un karjeras iespējām nozarē, MASOC jau kopš 2015. gada septembra īsteno TehnoBusa projektu. TehnoBuss ir uz autobusa platformas izveidota mobila demonstrāciju laboratorija, kuru 2015. gadā MASOC iegādājās no Vācijas kolēģiem NORDMETALL. TehnoBuss ir aprīkots ar mūsdienu metālapstrādes tehnoloģiskajām iekārtām, kuras skolu jaunieši nodarbību laikā var ne vien aplūkot, bet arī paši izmēģināt.

Kopš TehnoBusa projekta uzsākšanas 2015. gadā tas ir modernizēts, aprīkots ar papildus iekārtam, ir izstrādāta un adaptēta dzīvē apmācību metodoloģija. Šogad rit trešā TehnoBusa sezona, un līdz šim tas ir sniedzis lekcijas jau gandrīz 200 skolās visos Latvijas reģionos, tā nodarbības ir apmeklējuši 20 000 skolēni, un interese par TehnoBusa nodarbībām joprojām ir ļoti augsta.

TehnoBusa iegāde, modernizācija un uzturēšana līdz šim ir segta no MASOC budžeta, uzņēmumu un organizāciju ziedojumiem, skolu un pašvaldību līdzmaksājumiem, kā arī piesaistot klastera projekta un Erasmus+ programmas finansējumu.

Paralēli ikdienas uzturēšanas izmaksām, kas sastāv no divu darbinieku atalgojuma, izmitināšanas izdevumiem un TehnoBusa degvielas izmaksām, saistībā ar iekārtu novecošanu un tehnoloģiju attīstīšanos, ir ļoti nepieciešami līdzekļi neparedzētu remont izdevumu segšanai, kā arī iekārtu modernizācijai. Dotajā brīdī īpaši nepieciešami mācību automatizētās vadības programmējamie darba galdi (CNC frēze un CNC virpa), tādēļ biedri, kuriem ir iespējas, ir laipni aicināti palīdzēt gan finansiāli, gan mantiski.

Nodibinājumam ‘’Tehnobuss Latvija’’ ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss.

Atgādinām, ka vēl šajā gadā iespējams ziedot un par ziedotās summas apmēru saņemt Uzņēmuma ienākuma nodokļa samazinājumu par 85% no summām, kas ziedotas sabiedriskā labuma organizācijām.

Aicinām atbalstīt TehnoBusa projektu ziedojot -

''Tehnobuss Latvija''
Reģ. Nr.40008239610
Viskaļu 36A, Rīga, LV-1006
Banka: A/S Swedbank
Bankas kods: HABA LV22
Konts: LV21 HABA 0551 0402 6569 7

 

Jau iepriekš pateicamies par atbalstu!


Atgriezties uz sarakstu