Atbalsts digitalizācijas risinājumu ieviešanai

“Vai jūsu ikdienas problēmjautājumi ir saistīti ar darbinieku trūkumu, darbinieku zināšanu nepietiekamību, darba algas celšanos, kā arī ar trūkumu pēc uzskaites un analīzes risinājumiem produktivitātes celšanai?

Sadarbībā ar Ekonomikas ministriju aicinām piedalīties pilotprojektā “Industry 4.0”.

Mērķis: Veicināt jaunākās paaudzes digitālu un automatizētu risinājumu izmantošanu ražošanas procesa uzlabošanā, veicinot uzņēmumu konkurētspēju un ceļot to produktivitāti.

Balstoties uz dažādām ES iniciatīvām un vērojot globālās tendences Industrijas 4.0 piemērošana un tai piederošo risinājumi adaptācija uzņēmumu darbības procesos ir neizbēgama.

Šajā projektā mēs aicinām uzņēmumus, kuri kaut reizi ir padomājuši kā uzlabot savu ražošanas kapacitāti un kuriem interesē ilgtermiņa izaugsme.

Ekonomikas ministrija ir uzņēmusies virzīt projekta procesus, tāpēc aicinām interesējošos uzņēmumus sazināties ar Ekonomikas ministrijas pārstāvi Ilzi Raudiņu ilze.raudina@em.gov.lv , lai gūtu plašāku informāciju par iespēju.”


Atgriezties uz sarakstu