VID nodokļu maksātāju reitinga sistēma

VID nodokļu maksātāju reitinga sistēma

VID informē, ka šī gada rudenī ir ieviesta nodokļu maksātāju reitinga sistēma, ko var apskatīt Elektroniskās deklarēšanas sistēmā. Pašlaik viens no reitinga sistēmas galvenajiem mērķiem ir informēt nodokļu maksātāju par viņa saimniecisko darbību raksturojošo radītāju atbilstību vispārējām ekonomiskajām tendencēm un motivēt nodokļu maksātājus sekot savai nodokļu samaksas disciplīnai.

Nodokļu maksātāju reitings šobrīd iekļauj piecu virzienu analīzi:

  • reģistrācijas datu drošību, kas atspoguļo paša uzņēmuma un tā amatpersonu reputāciju;
  • darba samaksu;
  • finanšu rādītājus, kas raksturo uzņēmuma rentabilitātes un maksātspējas aspektus;
  • nodokļu pārskatu iesniegšanas disciplīnu;
  • nodokļu samaksas disciplīnu.

Plašāka informācija par nodokļu maksātāju reitingu, reitinga rādītājiem un punktu piešķiršanas algoritmu var atrast VID mājaslapā: https://www.vid.gov.lv/lv/nodoklu-maksataju-reitinga-sistema

2019.gadā reitinga sistēmā ir paredzēts iekļaut novērtējumu par nodokļu maksātāja aplokšņu algas riskiem, PVN darījumu riskiem, informāciju par vidējo stundas tarifa likmi un nostrādātajām stundām un veiktajiem nodokļu auditiem un tematiskajām pārbaudēm.  Bez tam tiek paredzēts ieviest iespēju  brīvprātīgi dalīties ar reitinga novērtējumu  EDS vidē (piemēram, ja SIA A vēlas apskatīt potenciālā biznesa partnera SIA B reitingu, tad SIA A no sava EDS profila nosuta pieprasījumu SIA B,  un, ja gadījumā SIA B piekrīt apskatīt savu reitingu, tad SIA A  saņems SIA B reitinga vērtējumu savā EDS profilā). Tiks veikti arī precizējumi reitinga rādītājiem, piemēram, būs noteikta jauna punktu skala rādītājam “VID administrēto maksājumu kopējā parāda izmaiņas”, kā arī šim rādītājam tiks noteikts mazāks salīdzināšanas periods. Attiecībā par nokavētām deklarācijām, 5 balles tiks piešķirtas arī tad, kad ir kavēta viena deklarācija un ir nokavētas ne vairāk par vienu dienu.

Līdz šī gada beigām reitinga sistēma darbojas pilotprojekta režīmā un nodokļu maksātāji, aktīvi to testējot, sniedz priekšlikumus sistēmas pilnveidošanai.  Līdz šī gada 17. decembrim VID būs pateicīgs saņemt viedokļus par nodokļu maksātāju reitinga sistēmu uz e-pastu: Marina.Roja@vid.gov.lv.


Atgriezties uz sarakstu