Uzņemšana programmā "Lāzertehnoloģijas"

Uzņemšana programmā Lāzertehnoloģijas

Līdz 23.02.2017. Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā notiek ziemas uzņemšana akadēmiskajā maģistra studiju programmā “Lāzertehnoloģijas”.

Maģistra studiju programma “Lāzertehnoloģijas” izveidota sadarbībā ar Mitveidas augstskolu Vācijā (Hochschule Mittweida) un Mitveidas augstskolas lāzerinstitūtu (Laserinstitut Hochschule Mittweida).

Studentiem ir iespēja:

  • apmeklēt vadošo lāzertehnoloģijas speciālistu – profesoru un lāzertehnikas ražotājfirmu pārstāvju - lekcijas;
  • praktizēt un apgūt jaunas tehnoloģijas, kas vērstas uz dažādu materiālu lāzerapstrādi: makroapstrādi un mikroapstrādi, kā arī lāzersistēmu izmantošanu dažādās tautsaimniecības nozarēs, piemēram, metālapstrādē, komunikācijās, medicīnā, vides aizsardzībā u.c.;
  • uzzināt par lāzersistēmu uzbūvi, lāzeru fiziku un iegūt praktiskas iemaņas darbā ar dažādiem lāzeriem;
  • studēt Latvijā un Vācijā, Mitveidas augstskolā, un iegūt Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas un Mitvaidas augstskolas diplomus, vienu vai divus semestrus studējot Vācijā;
  • studēt budžeta vietā;
  • saņemt stipendiju studijām Vācijā;
  • izmantot dienesta viesnīcas pakalpojumus;
  • apvienot studijas ar darbu.

Papildus informācija:

Programmas direktors Dr.phys. Pāvels Narica: 29273276

http://lazers.rta.lv/en/ziemas-uznemsana-rezeknes-tehnologiju-akademija-akademiska-magistra-studiju-programma-lazertehnologijas-2/

http://www.rta.lv

http://www.ru.lv/rta_istenotas_studiju_programmas?sp_id=48


Atgriezties uz sarakstu