RTU Būvniecības inženierzinātņu fakultāte un Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte tiks apvienotas vienā Būvniecības un mašīnzinību fakultātē

RTU Būvniecības inženierzinātņu fakultāte un Mašīnzinību transporta un aeronautikas fakultāte tiks apvienotas vienā Būvniecības un mašīnzinību fakultātē

Lai paaugstinātu Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) konkurētspēju nacionālā un starptautiskā mērogā, tuvinot to TOP 500 universitāšu līmenim, un stiprinātu starpdisciplināru sadarbību studijās un zinātnē, RTU padome ir apstiprinājusi līdzšinējo deviņu fakultāšu reorganizāciju. Jaunās fakultātes darbu sāks no nākamā gada 1. janvāra. Dekānus amatos plāno apstiprināt līdz 1. decembrim. 

Īstenojot stratēģiskas reformas, RTU padome ir apstiprinājusi, ka vienā fakultātē tiek apvienota Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas, Elektronikas un telekomunikāciju, E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu un Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultāte (EVIF), izveidojot Datorzinātņu, informācijas tehnoloģiju un enerģētikas fakultāti.

Būvniecības inženierzinātņu fakultāte (BIF) un Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte transformēsies Būvniecības un mašīnzinību fakultātē.

Savukārt Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātei (MLĶF) pievienosies EVIF Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts un BIF Ūdens sistēmu un biotehnoloģiju institūts, un jaunās fakultātes nosaukums no 1. janvāra būs Dabaszinātņu un tehnoloģiju fakultāte. 

https://www.rtu.lv/lv/universitate/masu-medijiem/zinas/atvert/apstiprina-rtu-fakultasu-reorganizaciju-atklata-konkursa-izvelesies-dekanus?fbclid=IwAR0hEQA1iVyduP1riTmho0hItCFSn3MM5bdAbITDhYJ6ofDAY2rjsGVsfgc


Atgriezties uz sarakstu