Rīgas 3.arodskola piedāvā uzņēmumiem sadarboties, īstenojot izglītojamo kvalifikācijas praksi un izvēloties nākamos darbiniekus

Rīgas 3arodskola piedāvā uzņēmumiem sadarboties īstenojot izglītojamo kvalifikācijas praksi un izvēloties  nākamos darbiniekus

No 02.03.2020. līdz 05.06.2020.
- Rokas lokmetinātājs (MMA) un Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu
aktīvās gāzes vidē (MAG),
- Lokmetinātājs metināšanā ar volframa elektrodu inertās gāzes vidē (TIG),
- Lietvedis. 

No 23.03.2020. līdz 05.06.2020.
(Šo profesionālo kvalifikāciju izglītojamie var tikt iesaistīti praksē ESF projekta 8.5.1. ietvaros, uzņēmumam saņemot finansiālu atbalstu.)
- Atslēdznieks,  
- Virpotājs, 
- Rokas lokmetinātājs (MMA) (papildus kvalifikācija MAG metinātājs).

Kontaktpersona:
Leonīds Lazdāns
+371 67797074, +371 29239272
leonids@3arodskola.lv


Atgriezties uz sarakstu