Rīgas 3. arodskolas audzēkņi meklē kvalifikācijas prakses vietas uzņēmumos

Rīgas 3 arodskolas audzēkņi meklē kvalifikācijas prakses vietas uzņēmumos

MASOC biedrs, Rīgas 3. arodskola aicina uzņēmumus piedāvāt kvalifikācijas prakses vietas.

3. arodskola piedāvā sekojošu specialitāšu praktikantus:
Laikā no 08.03.2021. - 11.06.2021.
- Rokas lokmetinātājs (MMA) un Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG)
- Lokmetinātājs metināšanā ar volframa elektrodu inertās gāzes vidē (TIG)

Laikā no 29.03.2021. - 11.06.2021.
- Atslēdznieks
- Virpotājs
- Rokas lokmetinātājs (MMA), (papildus kvalifikācija MAG metinātājs)

Laikā no 05.04.2021. - 11.06.2021.
- Lietvedis
Laikā no 12.07.2021. - 15.10.2021.
- Programmēšanas tehniķis.

! Ir iespēja iegūt papildus atbalsta finansējumu no projekta 8.5.1.

Pēc detalizētākas informācijas varat vērsties pie
Rīgas 3. arodskolas direktora vietnieka
praktiskajās mācībās un komercdarbībā
Leonīda Lazdāna 29239272, 67797074 
leonids@3arodskola.lv


Atgriezties uz sarakstu