Projekta ietvaros tiek organizēta strādājošu personu apmācība metināšanas jomā

Tiek piedāvāts strādājošām personām apgūt profesionālās tālākizglītības programmas metinātāja profesionālajās kvalifikācijās (MMA, MAG un TIG).

Rīgas 3. arodskola piedalās Eiropas Sociālā fonda projektā Nr. 8.4.1.0/16/I/001  “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, kas dod iespēju apmācīt strādājošas personas no 25 gadiem un vecākas. Tiek piedāvāta profesionālās tālākizglītības programmu apguve.

Projekta mērķis ir pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu. Projekts tiek īstenots laika posmā no 2017. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim.

Mācības 90% apmērā apmaksā ES fondi un valsts, 10% ir klienta līdzmaksājums (156,60 eiro). Personām ar trūcīgo vai maznodrošināto statusu mācības bez maksas.

Mācību uzsākšana 2018. gada jūnija pēdējā nedēļā.
Mācības notiek  Rīgas 3. arodskolā no plkst. 15.40 līdz plkst. 21.15 (vai no plkst. 8:00 līdz plkst. 15:30) katru darbdienu.
Mācību ilgums  trīs mēneši – (480 stundas, no tām 240 stundas kvalifikācijas prakse uzņēmumā).

Strādājošiem no 25 gadiem un vecākiem, piedāvā apgūt:
– Rokas lokmetinātājs (MMA)
– Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG)
– Lokmetinātājs metināšanā ar volframa elektrodu inertās gāzes vidē (TIG)

Noslēgumā sekmīgi nokārtojot profesionālās kvalifikācijas eksāmenu, izsniedz 2.līmeņa profesionālās kvalifikācijas apliecību;

Kontaktinformācija: Leonīds Lazdāns, leonids@3arodskola.lv, tālr. 29239272

Iesniegt dokumentus var no 12. marta līdz 16. aprīlim Rīgas 3. arodskolā, Dzirnavu ielā 117., 503. kabinetā darba dienās no plkst. 9:30 līdz plkst. 16.30 (iepriekš sazvanoties tālruni 29239272).

Sīkāka informācija par projektu http://www.3arodskola.lv/skola/macibas-pieaugusajiem/


Atgriezties uz sarakstu