Par RTU rektoru ievēlēts RTU zinātņu prorektors Tālis Juhna

Par RTU rektoru ievēlēts RTU zinātņu prorektors Tālis Juhna

22. februārī Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Satversmes sapulce, aizklāti balsojot, ar ievērojamu balsu pārsvaru par jauno rektoru ievēlēja RTU zinātņu prorektoru akadēmiķi Tāli Juhnu, kurš saņēma 137 no 190 derīgajām Satversmes sapulces dalībnieku balsīm. Jaunievēlētais rektors darbu sāks marta beigās, par precīzu datumu vienojoties ar RTU padomi.

Plašāka informācija RTU mājas lapā te: https://www.rtu.lv/lv/universitate/masu-medijiem/zinas/atvert/par-rtu-jauno-rektoru-parliecinosi-klust-rtu-zinatnu-prorektors-talis-juhna


Atgriezties uz sarakstu