Aktualitātes izglītībā

Aktuālā informācija par projekta Nodarbināto apmācības mašīnbūves un metālapstrādes nozarē īstenošanas gaitu

Aktuālā informācija par projekta "Nodarbināto apmācības mašīnbūves un metālapstrādes nozarē" īstenošanas gaitu

Nepilna laika studiju iespējas RTU neklātienē

Nepilna laika studiju iespējas RTU neklātienē

RTU aicina uzņēmumus veicināt darbinieku tālākizglītību.

Izsludināts iepirkums apmācību projektā

Izsludināts iepirkums apmācību projektā

Izsludināts iepirkums apmācību projektā

Izsludināts iepirkums apmācību projektā

Izsludināts iepirkums apmācību projektā

Izsludināts iepirkums apmācību projektā

Izsludināts iepirkums apmācību projektā

Aicinām piedalīties mācībās Introduction to Life cycle Assessment and Environmental Product declaration

Aicinām piedalīties mācībās “Introduction to Life cycle Assessment and Environmental Product declaration”

Mācības sadarbībā ar MASOC rīko neatkarīgs ilgtspējas novērtējuma konsultants Matthias Schulz (Vācija) un Wolfram Academy (Latvija)

Iepirkums apmācību projektā

Iepirkums apmācību projektā

Aktuālā informācija par projektu Nodarbināto apmācības mašīnbūves un metālapstrādes nozarē īstenošanas gaita

Aktuālā informācija par projektu "Nodarbināto apmācības mašīnbūves un metālapstrādes nozarē" īstenošanas gaita

Nozares pasniedzēju stažēšanās ESF projekta ietvaros 231026102018

Nozares pasniedzēju stažēšanās ESF projekta ietvaros 23.10.-26.10.2018.

Stažēšanās programmas ietvaros 12 Latvijas profesionālo iestāžu pedagogi 23.-26.10.18. apmeklēja izstādi “EuroBlech 2018” Hannoverē un NORDMETALL Verband der Metall und Elektroindustrie e.V Hamburgā.

Aktuālā informācija par projekta Nodarbināto apmācības mašīnbūves un metālapstrādes nozarē īstenošanas gaitu

Aktuālā informācija par projekta "Nodarbināto apmācības mašīnbūves un metālapstrādes nozarē" īstenošanas gaitu.

Aktuālā informācija par projekta "Nodarbināto apmācības mašīnbūves un metālapstrādes nozarē" īstenošanas gaitu.