Nepilna laika studiju iespējas RTU neklātienē

Nepilna laika studiju iespējas RTU neklātienē

Nokomplektējot studentu grupu ar kāda uzņēmuma darbiniekiem, iespējams:

  • pielāgot nodarbību laiku (ne tikai sestdienās vai vakaros),
  • piemērot studiju gada maksas atlaides,
  • adaptēt studiju programmu saturu atbilstoši uzņēmuma interesēm.

Detalizētāka informācija par RTU NVSD īstenotajām studiju programmām un plāniem pieejama – www.rtu.lv/neklatiene.

Informatīvie materiāli par nepilna laika studiju iespējām RTU neklātienē skatāmi šeit un šeit.

 


Atgriezties uz sarakstu