Līdz 16. aprīlim notiek otrā pieteikšanās kārta ES fondu pieaugušo izglītības projektā

Līdz 16 aprīlim notiek otrā pieteikšanās kārta ES fondu pieaugušo izglītības projektā

Līdz 16. aprīlim (ieskaitot) notiek otrā pieteikšanās kārta ES fondu pieaugušo izglītības projektā, kurā savu profesionālo kompetenci un konkurētspēju var paaugstināt ikviens strādājošs iedzīvotājs vecumā no 25 gadiem.

  • Strādājošajiem iedzīvotājiem jānodrošina 10% līdzmaksājums, kuru var apmaksāt arī darba devējs. Maznodrošinātajiem un trūcīgajiem mācības ir pilnībā bez maksas.
  • Mācības varēs apvienot ar darbu, tāpēc aicinām mudināt savus darbiniekus izmantot šo iespēju, jo tās tiek piedāvātas dažādos laikos, t.sk., gan darba dienu vakaros, gan brīvdienās.
  • Pieteikšanās notiek 68 izglītības iestādēs visā Latvijā, iesniedzot dokumentus klātienē.
  • Mācības otrajā projekta posmā pieejamas 12 tautsaimniecības nozarēs vairāk kā 400 izglītības programmās, kas tika saskaņotas ar darba devējiem:

-         Būvniecībā;

-         Drukas un mediju tehnoloģijā;

-         Elektronisko un optisko iekārtu ražošanā, informācijas un komunikācijas tehnoloģijā;

-         Enerģētikā;

-         Ēdināšanas pakalpojumā un tūrismā;

-         Kokrūpniecībā;

-         Kultūrā;

-         Ķīmiskā rūpniecībā;

-         Metālapstrādē, mašīnbūvē un mašīnzinībās;

-         Pārtikas rūpniecībā un lauksaimniecībā;

-         Tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošanā; 

-         Transportā un loģistikā.

  • Otrajā pieteikšanās kārtā ir iespēja pieteikties mācībām 28 dažādās profesijās, kuru apguves rezultātā var iegūt valsts atzītu profesionālās kvalifikācijas apliecinošu dokumentu.
  • Ja darbam nepieciešamās prasmes iegūtas jau darba vidē, bet trūkst tikai kvalifikāciju apliecinoša dokumenta, strādājošais vecumā no 25 gadiem projekta laikā var izmantot iespēju ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences atzīšanai, nokārtojot eksāmenu un iegūstot kvalifikācijas dokumentu visās Izglītības kvalitātes valsts dienesta  apkopotajā sarakstā norādītajās profesijās, kopš 2017. gada 1. decembra jebkurā laikā bez noteikta pieteikšanās termiņa.​ Dalība projektā ļauj saņemt radušos izdevumu kompensāciju 90% vai 100% apmērā.
  • Pielikumā pievienojam infografiku par šo ES fondu pieaugušo izglītības projektu, kuru varat izmantot, lai informētu savus kolēģus un darbiniekus par šo iespēju. 

Sīkāka informācija par projektu, mācību programmām, informācija par pieteikšanos u.c. aktualitātes projekta mājaslapā www.macibaspieaugusajiem.lv.

Mācību piedāvājums tiek veidots īstenojot sekojošas izglītības programmas:

  1. Neformālās izglītības programmas (līdz 159 stundām). Šādas izglītības programmas apguves rezultātā persona saņem sertifikātu vai apliecību par programmas apguvi;
  2. Profesionālās pilnveides izglītības programma (no 160 – 320 stundām). Šādas izglītības programmas apguves rezultātā persona saņem valsts atzītu profesionālās pilnveides apliecību;
  3. Profesionālās tālākizglītības programma (no 480 – 1280 stundām). Šādas izglītības programmas rezultātā persona saņem valsts atzītu profesiju apliecinošu dokumentu.

Jautājumu gadījumā lūdzu sazināties ar:

Profesionālās izglītības projektu departamenta direktore - Elīna Purmale-Baumane (elina.purmale-baumane@viaa.gov.lv; 67854775)

Profesionālās izglītības projektu departamenta direktora vietnieks -  Ingus Zitmanis (ingus.zitmanis@viaa.gov.lv; 67854771)


Atgriezties uz sarakstu