Aptauja par inženieriem nepieciešamajām prasmēm

Aptauja par inženieriem nepieciešamajām prasmēm

Rīgas Tehniskā universitāte sadarbībā ar Eiropas inženierzinātņu izglītības biedrību (SEFI – European Society for Engineering Education) veic pētījumu, kas ļaus noteikt inženierim nepieciešamo prasmju nozīmīgumu atbilstoši mūsdienu tehnoloģiju un darba tirgus attīstības tendencēm. Tādēļ lūdzam Jūs veltīt 4 – 5 minūtes un aizpildīt anketu, daloties ar savu pieredzi, un nosūtīt informāciju par šo aptauju Jūsu kolēģiem un partneriem.

Anketa ir pieejama atverot saiti: http://www.uniteh.lv/ebccm/smpQR.php

Anketa ir brīvprātīga un anonīma. Iegūtie dati tiks izmantoti tikai apkopotā veidā.
Aptauja notiek Erasmus+ programmas 2.pamatdarbības Stratēģiskās partnerības projekta Nr. 2017-1-LV01-KA203-035426 “Education, Business and Community Cooperation Model for a Creative European Engineering Education” ietvaros.

Kopējie pētījuma rezultāti pēc apkopošanas un analīzes būs pieejami visiem interesentiem.

Paldies jau iepriekš par atsaucību!

Jautājumiem: Ilmārs Vīksne
RTU BAID Biznesa attīstības nodaļas vadītājs
Tālr. 29187403


Atgriezties uz sarakstu