PI nodarbinātajiem no 25 g.v.

Sākusies pirmā pieteikšanās mācībām vērienīgā ES fondu projektā, kurā strādājošie iedzīvotāji vecumā no 25 gadiem var paaugstināt savu profesionālo kompetenci, palielināt konkurētspēju un veicināt produktivitāti.

Pirmās mācības pieejamas Latvijas tautsaimniecības nozarēs, kurās šobrīd visvairāk nepieciešami jauni un kvalificēti darbinieki:

 •   - elektroniskās un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas,
 •   - būvniecība,
 •   - kokrūpniecība,
 •   - metālapstrāde, mašīnbūve un mašīnzinības.
   

KAS VAR PIETEIKTIES

Mācībām var pieteikties strādājošie iedzīvotāji*:

 •   - vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam (arī strādājoši pensionāri),
 •   - ar nepabeigtu vai pabeigtu izglītību (t.sk. pamatizglītību, vispārējo vidējo, profesionālo vai augstāko izglītību).

Priekšrocības uzņemšanā, ja būs augsts pieteikumu skaits:

 •   sociālā riska grupu nodarbinātajiem:
 •      - vecumā no 45 gadiem, kuri strādā šādās profesiju klasifikatora 5., 7., 8. un 9. pamatgrupu profesijas:
  • - vienkāršās profesijas,
  • - iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri,
  • - kvalificēti strādnieki un amatnieki,
  • - pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki,
  • - vecumā no 50 gadiem, kas NVA projektā „Atbalsts ilgākam darba mūžam” saņēmuši rekomendāciju profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides vai neformālās izglītības programmas apguvei,
  • - bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu.

* strādājošie un pašnodarbinātie iedzīvotāji likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” izpratnē.
 

PIEEJAMAIS ATBALSTS

Mācību maksa:

 •  - mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums,
 •  - mācības bez maksas ir personām ar maznodrošinātās vai trūcīgās personas statusu.

Aktualizēta un plašāka informācija skatāma šeit: http://viaa.gov.lv/lat/pieauguso_izglitiba/macibas/?text_id=39617